سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
بهمن97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
پاویز منصور اوراق 4025 اصول تعمیرات تلویزیونهای ال ای دی و ال سی دی EL-218 _ 95 گلستان 1397/11/03 قبول  
حاجیلری حسین محمد علی 250 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ 91 گلستان 1397/11/03 قبول  
دوجی ایوب امان 11 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ 95 گلستان 1397/11/03 قبول  
ایمری عبدالمنان نورمحمد 2020471493 خودروهای هیبریدی AT-456 90 80 گلستان 1397/11/09 قبول  
میردار رضا رجبعلی 4880149276 خودروهای هیبریدی AT-456 95 88 گلستان 1397/11/09 قبول  
شاملو فاطمه حسن 41 فرمول نویسی در هیدرو پونیک و کاربرد کودهای شیمیایی  FO-069 93/30 96 گلستان 1397/11/09 قبول  
شموشکی مرضیه نعمت اله 13 اتصالات چوبی WO-571 _ 95 گلستان 1397/11/16 قبول  
ابراهیم نژاد رقیه رمضان 1435 تربیت مربی روش های نوین تدریس PD-900 _ 94 گلستان 1397/11/16 قبول  
خدادادی محمد تقی 5295 نقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات IN-014 92 95 گلستان 1397/11/16 قبول  
ملا علی اکبر یزدی عباسعلی علی اکبر 24423 نقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات IN-014 80 98 گلستان 1397/11/16 قبول  
آهنگران محمدرضا خلیل 251 آموزش نرم افزار Arc 10.4(Map Gis مقدماتی) UB-427 _ 94 گلستان 1397/12/01 قبول  
ذهبی عبدالرحیم محمدرضا 39350 بازشناسی طرحهای سنتی WO-099 _ 90 گلستان 1397/12/01 قبول  
رحیمی حکیمه خاتون شکراله 1858 بازشناسی طرحهای سنتی WO-099 _ 93 گلستان 1397/12/01 قبول  
علی محمد خانی زهرا علی محمد 33 بازشناسی طرحهای سنتی WO-099 _ 93 گلستان 1397/12/01 قبول  
شادکام فرهاد الیاس 134 تکنسین عمومی میکروتیک  IT-1010 88 88 گلستان 1397/12/01 قبول  
کده ای حمزه محمد 1036 تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن (غیر حضوری) EL-603/1 غ _ گلستان 1397/12/01 مردود  
حسینی بالاجاده سید قربان میر محمد رضا 2975 کارگاه آموزشی سیستم های امنیت الکترونیک (غیرحضوری وحضوری) EL-809/0 _ 85 گلستان 1397/12/01 قبول  
نجف زاده فرهاد عباسعلی 298 کارگاه آموزشی سیستم های امنیت الکترونیک (غیرحضوری وحضوری) EL-809/0 _ 85 گلستان 1397/12/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.