سال ۱۴۰۰ ، سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»
بهمن97نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اله دادی صادق رمضانعلی 9 اصول تعمیرات تلویزیونهای ال ای دی و ال سی دی EL-218 _ 87 فارس 1397/11/03 قبول  
ایزدمهر حجت طهماسب 747 اصول تعمیرات تلویزیونهای ال ای دی و ال سی دی EL-218 _ 87 فارس 1397/11/03 قبول  
بنیانی مصطفی حسین 2177 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 97 _ فارس 1397/11/03 قبول  
رجبی مهسا محمدحسن 3510 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 غ _ فارس 1397/11/03 مردود  
ولی زاده وحید رضا 536 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 97 _ فارس 1397/11/03 قبول  
کارآزما محمدرضا غلامحسین 231 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ 91 فارس 1397/11/03 قبول  
رحیمی زیبا علی اصغر 1 الگوساز و دوخت لباس کار SE-358 _ 95 فارس 1397/11/03 قبول  
حسینی سیده سارا سید ابراهیم 781 نقاشی با آبرنگ WO-066 _ 99 فارس 1397/11/03 قبول  
روشن ضمیر فرهاد حسین 1000 عکاسی با موبایل ( غیر حضوری) AV-364 _ 90 فارس 1397/11/03 قبول  
انصاری اسداله امراله 2480152065 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 94 فارس 1397/11/03 قبول  
مردانی زهرا قدرت اله 10646 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 100 فارس 1397/10/19 قبول اصلاحیه
یزدان پناه لیلا غلامرضا 186 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 95 فارس 1397/10/19 قبول اصلاحیه
امیری داود امان اله 56 مبانی برق و الکترونیک برای مربیان تاسیسات ، صنایع و مکانیک (مجازی) EL-910/3 52 _ فارس 1397/02/19 مردود اصلاحیه
کوشکی محمد میلاد مسعود 2400018537 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 74 _ فارس 1397/11/09 قبول  
گرامی قمررخ علی 282 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 70 _ فارس 1397/11/09 قبول  
یعقوبی مریم بختیار 1676 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 75 _ فارس 1397/11/09 قبول  
نگهبان قاسم علی 736 سیستمهای لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب IN-066 97/10 84 فارس 1397/11/09 قبول  
جوکار علی صدراله 408 لحیم کاری نرم قلع(Soldering) روی لوله های مسی IN-208 _ 93 فارس 1397/11/09 قبول  
مسعودی عبدالکریم یوسف 122 لحیم کاری نرم قلع(Soldering) روی لوله های مسی IN-208 _ 91 فارس 1397/11/09 قبول  
قائدی ابراهیم امیر 141 نرم افزار  ELECTRICAL AUTO CAD EL-307 _ 85 فارس 1397/11/09 قبول  
مدنی قهفرخی مرضیه بهمن 75 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/30 94 فارس 1397/11/16 قبول  
ذرت کار حسین شمس 15 آشنائی بامقررات ملی ساختمان (برق) PE-009 82/10 _ فارس 1397/11/16 قبول  
کوشکی محمد میلاد مسعود 2400018537 آشنائی بامقررات ملی ساختمان (برق) PE-009 60/70 _ فارس 1397/11/16 مردود  
شمس محمد کاظم احمد 1400 تربیت مربی روش های نوین تدریس PD-900 _ 94 فارس 1397/11/16 قبول  
یزدان پناه لیلا غلامرضا 186 تکنسین فنی سخت افزار +A IT-200/1 _ 80 فارس 1397/11/16 قبول  
راست روشن حسین فضل اله 2360335103 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 80 92 فارس 1397/11/16 قبول  
حسینی سیده فاطمه سید فضیل 1862 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 90 فارس 1397/11/16 قبول  
باقری مریم غلامحسین 303 مقدماتی بر فیلمسازی (غیر حضوری) AV-363 100 _ فارس 1397/11/16 قبول  
غلامی علیرضا محمد حسین 106 نقشه کشی و نقشه خوانی در تاسیسات IN-014 80 98 فارس 1397/11/16 قبول  
باقری مریم غلامحسین 303 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ 98 فارس 1397/10/19 قبول اصلاحیه
احمدزاده راضیه محمدحسین 908 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 98 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
اردالی فاطمه غلامعلی 16 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 94 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
امینی سمیه عزت اله 156 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 95 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
ایرانمنش سمانه محمد 1995 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 99 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
بهرامیان پریوش آقالر 549 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 96 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
دهقانی کامران قاسم علی 2511 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 96 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
راهپیما مهدی غلامعلی 611 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 95 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
زادسر عبدالرضا فیروز 2 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 97 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
سادات سید شریف سید رحمن 510 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 97 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
شریعتی نسب محمد حسن علی 989 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 97 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
شمشیری فرد عرفان قلی 2400192936 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 95 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
فخاری زاده محمد امین اسماعیل 656 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 98 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
فلسفی سیما علی اکبر 105 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 97 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
قهرمان زاده علیرضا احمد 298 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 95 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
مسعودی زهره حاجی آقا 20668 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 97 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
نقی زاده مصطفی محمدحسن 45 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 96 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
غلامی جلیل علی 257 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96 100 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
حاجی زاده پریسا سید عبدالوهاب 905 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 97 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
زردشت محمدجواد غلامحسین 1907 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92 100 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
رحیمی صمد سبزعلی 394 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 98 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
پالاش بهاره احمد 7 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 88 96 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
حسین پور آدین محمد 595 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 100 فارس 1397/10/19 قبول اجرا در استان
صفری جمیله غلامرضا 707 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 100 98 فارس 1397/12/01 قبول  
صحافی ایمان محمد مهدی 719 بازشناسی طرحهای سنتی WO-099 _ 91 فارس 1397/12/01 قبول  
ابراهیمی مهران مرتضی 181 تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن (غیر حضوری) EL-603/1 73 _ فارس 1397/12/01 قبول  
حبیبی فرامرز دریاقلی 741 تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن (غیر حضوری) EL-603/1 60 _ فارس 1397/12/01 مردود  
دهقانی کامران قاسمعلی 2511 تکنولوژی لیزر و کاربردهای آن (غیر حضوری) EL-603/1 66 _ فارس 1397/12/01 مردود  
احمدی سارا سلطان حسین 22 تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب wo-519 _ 90 فارس 1397/12/01 قبول  
کاظمی رحیم کاکاعلی 46 تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب wo-519 _ 90 فارس 1397/12/01 قبول  
موذنی اعظم حبیب 15909 تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب wo-519 _ 90 فارس 1397/12/01 قبول  
جمشیدی صدیقه نعمت اله 170 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 48 فارس 1397/12/01 مردود  
مسلمی صغری غلامعلی 17366 طراحی سنتی(متن و حاشیه) WO-085 _ 100 فارس 1397/12/01 قبول  
باقری مریم غلامحسین 303 طراحی فضای آموزشی(غیرحضوری) UB-398 _ 95 فارس 1397/12/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.