سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
بهمن97نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
رضایی علی ابراهیم 4023 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ 100 سمنان 1397/11/03 قبول  
موسوی سید قاسم سید نعمت 1155 جوشکاری قوس الکتریکی بر روی فولاد ساده کربنی(Module E4-2/2 )  WE-009/2 _ 70 سمنان 1397/11/03 مردود  
یاوری حمیدرضا نصرت اله 13607 آشنایی با بسترهای کاشت قارچهای خوراکی FO-070/1 35 95 سمنان 1397/11/03 مردود  
عابدیان مهرداد محمود 4580179481 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 94 سمنان 1397/11/03 قبول  
عرب یارمحمدی لیلا حسین 1021 پلیوار دوز بلوچ(مقدماتی) SE-333 _ 91 سمنان 1397/11/09 قبول  
منصوری هانیه محمد 1118 طراحی و ساخت جعبه چوبی WO-118 _ 85 سمنان 1397/11/09 قبول  
شعبانی سحر غلامحسن 1347 اصول بهداشت در صنایع غذایی FI-004 93/30 95 سمنان 1397/11/16 قبول  
حیدری پریسا غلامحسن 374 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/30 94 سمنان 1397/11/16 قبول  
کریمی زهرا اسماعیل 7 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 89 سمنان 1397/11/16 قبول  
امینی درونه محمد قدرت 78 آشنائی بامقررات ملی ساختمان (برق) PE-009 92/90 _ سمنان 1397/11/16 قبول  
رمضانی علی اکبر حسین 21 ساخت پروژه WO-573 _ 100 سمنان 1397/11/16 قبول  
خلیل نژادی سمیه حسین 1171 الگوساز و دوخت لباس کار SE-358 _ 100 سمنان 1397/12/01 قبول  
وزیری مهدی غفارعلی 14 آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی FO-071/1 73/30 90 سمنان 1397/12/01 قبول  
مردانی ندا حمیدرضا 66 بازاریابی PD-706 100 95 سمنان 1397/12/01 قبول  
یاوری حمیدرضا نصرت اله 13607 برنامه ریزی تور گردشگری HT-011 82/90 95 سمنان 1397/12/01 قبول  
حسنی عادله مسعود 196 طراحی فضای آموزشی(غیرحضوری) UB-398 _ 83 سمنان 1397/12/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.