سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آذر98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
جهانی مریم علی جان 1 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/06 قبول  
نوروزیان سید نظام سیداردشیر 916 پمپ سطح 1 IN-019 96 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/06 قبول  
عدالتی منش سکینه خداقلی 561 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 91 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/06 قبول  
کرمی چهارراه گیشن پروانه قدرت اله 1782 زیورآلات رزینی WO-111 _ 90 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/06 قبول  
حسینی موردراز طاهره محمدشریف 1020 هرس درختان میوه FO-028 85 87 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/06 قبول  
علی خانی شهلا سرافراز 44 بافت گلیم بر روی کوزه سفالی یا گلدان SE-287 _ 98 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/13 قبول  
جلیلی پور فاطمه سیدابراهیم 152 بافت گلیم بر روی کوزه سفالی یا گلدان SE-287 _ 98 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/13 قبول  
حسینی موردراز طاهره محمدشریف 1020 پماد و کرم سازی گیاهی (مقدماتی) FO-208 _ 97 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/13 قبول  
منصوری سی سخت معصومه عزیزاله 97 پماد و کرم سازی گیاهی (مقدماتی) FO-208 _ 96 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/13 قبول  
بهره بر جلال فضل اله 1532 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 70 82 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/13 قبول  
اوستاد منوچهر قلی 295 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 76 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/13 قبول  
کمالی وحید احمد 2240 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 96 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/13 قبول  
شیعی حلیمه فاضل 64 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/13 قبول  
کیایی حامد قلی 10 تربیت مربی کارآفرینی سطح1-EDI PD-902 _ 87 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/20 قبول  
شیعی حلیمه فاضل 64 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 87 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/20 قبول  
بهره بر جلال فضل اله 1532 مولد قدرت تخصصی موتور ‌‌HYUNDAI  GENESIS308  AT-491 80 88 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/20 قبول  
فریدونی داریوش شکراله 56 مولد قدرت تخصصی موتور ‌‌HYUNDAI  GENESIS308  AT-491 85 87 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/20 قبول  
کرمی علیا فرهاد گودرز 322 plcپیشرفته PE-411 _ 99 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/27 قبول  
چک نژادیان آمنه غلامرضا 8 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 90 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/27 قبول  
صادق زاده زهره جوهر 879 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 94/50 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/27 قبول  
عادلی راضیه درویش 68 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 94/50 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/27 قبول  
علی خانی شهلا سرافراز 44 گلیم پارچه ای (گوینه بافی) SE-261 _ 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/27 قبول  
جلیلی پور فاطمه سید ابراهیم 152 گلیم پارچه ای (گوینه بافی) SE-261 _ 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.