سال ۱۴۰۰ ، سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»
آذر98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
جهانی مریم علی جان 1 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/06 قبول  
نوروزیان سید نظام سیداردشیر 916 پمپ سطح 1 IN-019 96 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/06 قبول  
عدالتی منش سکینه خداقلی 561 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 91 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/06 قبول  
کرمی چهارراه گیشن پروانه قدرت اله 1782 زیورآلات رزینی WO-111 _ 90 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/06 قبول  
حسینی موردراز طاهره محمدشریف 1020 هرس درختان میوه FO-028 85 87 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/06 قبول  
علی خانی شهلا سرافراز 44 بافت گلیم بر روی کوزه سفالی یا گلدان SE-287 _ 98 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/13 قبول  
جلیلی پور فاطمه سیدابراهیم 152 بافت گلیم بر روی کوزه سفالی یا گلدان SE-287 _ 98 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/13 قبول  
حسینی موردراز طاهره محمدشریف 1020 پماد و کرم سازی گیاهی (مقدماتی) FO-208 _ 97 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/13 قبول  
منصوری سی سخت معصومه عزیزاله 97 پماد و کرم سازی گیاهی (مقدماتی) FO-208 _ 96 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/13 قبول  
بهره بر جلال فضل اله 1532 سوخت رسانی انژکتوری تخصصی پیشرفته AT-308 70 82 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/13 قبول  
اوستاد منوچهر قلی 295 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 76 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/13 قبول  
کمالی وحید احمد 2240 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 96 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/13 قبول  
شیعی حلیمه فاضل 64 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/13 قبول  
کیایی حامد قلی 10 تربیت مربی کارآفرینی سطح1-EDI PD-902 _ 87 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/20 قبول  
شیعی حلیمه فاضل 64 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 87 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/20 قبول  
بهره بر جلال فضل اله 1532 مولد قدرت تخصصی موتور ‌‌HYUNDAI  GENESIS308  AT-491 80 88 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/20 قبول  
فریدونی داریوش شکراله 56 مولد قدرت تخصصی موتور ‌‌HYUNDAI  GENESIS308  AT-491 85 87 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/20 قبول  
کرمی علیا فرهاد گودرز 322 plcپیشرفته PE-411 _ 99 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/27 قبول  
چک نژادیان آمنه غلامرضا 8 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 90 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/27 قبول  
صادق زاده زهره جوهر 879 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 94/50 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/27 قبول  
عادلی راضیه درویش 68 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 94/50 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/27 قبول  
علی خانی شهلا سرافراز 44 گلیم پارچه ای (گوینه بافی) SE-261 _ 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/27 قبول  
جلیلی پور فاطمه سید ابراهیم 152 گلیم پارچه ای (گوینه بافی) SE-261 _ 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/09/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.