سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
دي98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
صفدری محمدعلی حسن 178 تربیت مربی کارآفرینیKAB تمرین روشها و تسهیل گری PD-901 _ 96/50 قم 1398/10/18 قبول  
هاشمی اکرم السادات سید حسن 77 توسعه دهنده برنامه اندروید IT-780 _ 95 قم 1398/10/11 قبول  
باقریه رقیه عباس 2562 توسعه دهنده برنامه اندروید IT-780 _ 98 قم 1398/10/11 قبول  
هاشمی اکرم السادات سیدحسن 77 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 95 _ قم 1398/10/04 قبول  
باقریه رقیه عباس 2562 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 95 _ قم 1398/10/04 قبول  
کیومرثی نسرین عباس 352 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 92 قم 1398/10/18 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.