سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
دي 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
زینلی عبدالرحمن علی 7 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 92 _ خراسان جنوبی 1398/10/04 قبول  
فرزاد عباس ابوالقاسم 228 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 84 خراسان جنوبی 1398/10/11 قبول  
مرشد زاده محسن محمد 638 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 100 _ خراسان جنوبی 1398/10/11 قبول  
اسدالهی خیبری رویا محمدحسین 852 آموزش پوشاک دو میل (بافتنی با دست پیشرفته) SE-263 _ 100 خراسان جنوبی 1398/10/18 قبول  
کریم آبادی بهزاد اسماعیل 12711 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی AV-367 _ 97 خراسان جنوبی 1398/10/18 قبول  
اسلامی سید علیرضا سیدحسین 277 تربیت مربی کارآفرینیKAB تمرین روشها و تسهیل گری PD-901 _ 98 خراسان جنوبی 1398/10/18 قبول  
رضائی حمید محمد 375 تربیت مربی کارآفرینیKAB تمرین روشها و تسهیل گری PD-901 _ 93 خراسان جنوبی 1398/10/18 قبول  
باغستانی سمانه علیرضا 95 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 93/40 _ خراسان جنوبی 1398/10/18 قبول  
بخشی پور اکرم دوست محمد 9929 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 خراسان جنوبی 1398/10/18 قبول  
بخشی پور زینب دوست محمد 48382 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 خراسان جنوبی 1398/10/18 قبول  
جمشیدی مقدم صادق قاسم 84 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 خراسان جنوبی 1398/10/18 قبول  
شرعی حسین محمدرضا 536 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ خراسان جنوبی 1398/10/18 قبول  
فرزامی مجتبی ناصر 7469 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 95 _ خراسان جنوبی 1398/10/18 قبول  
پرونوس صدیقی معین اسمعیل 0640434746 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ غ خراسان جنوبی 1398/10/18 مردود  
امیرآبادی زاده حسین علیرضا 20 اجرای سقف کاذب کناف UB-449 80 80 خراسان جنوبی 1398/10/25 قبول  
فاقدی محسن اسداله 5710 تغذیه گیاهان زراعی و باغی FO-152 93/40 93 خراسان جنوبی 1398/10/25 قبول  
ترابی آزاد سهیل علی 175 سیستم روشنایی خودرو  AT-205 _ 97 خراسان جنوبی 1398/10/25 قبول  
پرونوس صدیقی معین اسمعیل 0640434746 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ 96 خراسان جنوبی 1398/10/25 قبول  
وداد امین محمدمهدی 1015 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ غ خراسان جنوبی 1398/10/25 مردود  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.