سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
دي 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
عسگری محمدرضا عباسعلی 1229 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 87 _ اصفهان 1398/10/04 قبول  
توکلی گارماسه احسان علیرضا 9 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 96 _ اصفهان 1398/10/04 قبول  
زارع پور لیلی حسینعلی 1920 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 80 _ اصفهان 1398/10/04 قبول  
بهیار مهدی محمدعلی 50334 توسعه دهنده برنامه اندروید IT-780 _ 92 اصفهان 1398/10/11 قبول  
صحرائی محسن امیر 1271472694 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 82 اصفهان 1398/10/11 قبول  
حاجی کتابی طاهره ابراهیم 32 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 94 اصفهان 1398/10/11 قبول  
سلطانیان زهره حسین 21 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 94 اصفهان 1398/10/11 قبول  
طالبی سده طیبه علی اصغر 2617 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 95 اصفهان 1398/10/11 قبول  
نصرمنش زهرا نصراله 190 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 95 اصفهان 1398/10/11 قبول  
اکبری بیشه فاطمه جواد 58 مانتو صنعتی SE-336 _ 94 اصفهان 1398/10/11 قبول  
شرفی اعظم جعفر 4300 مانتو صنعتی SE-336 _ 95 اصفهان 1398/10/11 قبول  
زارع پور لیلی حسینعلی 1920 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 96 _ اصفهان 1398/10/11 قبول  
ابراهیمی مهسا غلامرضا 383 PLC مقدماتی A PE-020/1 _ 96 اصفهان 1398/10/18 قبول  
زندوانی ابوذر ابوالقاسم 14 اپراتوری فرز CNC مدل FANUC Series oi-mb)VMC850) MA-159 _ 95 اصفهان 1398/10/18 قبول  
عباسی سمیرا داراب 327 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 اصفهان 1398/10/18 قبول  
سیفی بشیر یداله 5 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 88/60 _ اصفهان 1398/10/18 قبول  
فریور مریم حسنعلی 63794 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 97/20 _ اصفهان 1398/10/18 قبول  
میرلوحی فلاورجانی مسعود یعقوب 205 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 97/20 _ اصفهان 1398/10/18 قبول  
نوری امامزاده ئی رضوان محمد 48 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 غ _ اصفهان 1398/10/18 مردود غیبت بیش ازده درصد
شریفی مرضیه اکبر 1122 آموزش پوشاک دو میل (بافتنی با دست پیشرفته) SE-263 _ 100 اصفهان 1398/10/18 قبول  
اکبری قلعه شاهرخی خدیجه خداداد 2 تربیت مربی کارآفرینیKAB تمرین روشها و تسهیل گری PD-901 _ 87 اصفهان 1398/10/18 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
عباسی زهرا علی اکبر 11 تربیت مربی کارآفرینیKAB تمرین روشها و تسهیل گری PD-901 _ 99 اصفهان 1398/10/18 قبول  
کلکی نما محسن احمد 1388 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 93/40 _ اصفهان 1398/10/18 قبول  
حکیمی علی اسماعیل 10 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 75 80 اصفهان 1398/10/18 قبول  
امیری سراوردی سید ذکریا سید محمدعلی 14 جوشکاری لوله های گاز زیر دو اینچ با الکترودE6013 WE-088 _ 89 اصفهان 1398/10/18 قبول  
احمد پور طاهره خانبابا 4898 چهل تکه دوزی SE-168/1 _ 90 اصفهان 1398/10/18 قبول  
آقاجانی بهروز علی 1492 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 92 _ اصفهان 1398/10/18 قبول  
ایمانی بیدگلی وجیهه محمد 381 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 89 اصفهان 1398/10/18 قبول  
حکیمیان محبوبه صادق 461 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 94 اصفهان 1398/10/18 قبول  
سلطانی مهناز هوشنگ 449 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 94 اصفهان 1398/10/18 قبول  
مهرآبادی آرانی زکیه صفرعلی 11634 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 98 اصفهان 1398/10/18 قبول  
بهیار مهدی محمد علی 50334 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 95 اصفهان 1398/10/25 قبول  
توکلی طرقی علی اصغر 873 اجرای سقف کاذب کناف UB-449 80 80 اصفهان 1398/10/25 قبول  
آزادی لیلا محمدعلی 9319 حلواپزی (بوتیکی) FI-010 _ 96 اصفهان 1398/10/25 قبول  
آزادی مژگان محمد علی 1139 حلواپزی (بوتیکی) FI-010 _ 96 اصفهان 1398/10/25 قبول  
دانا انسیه فریدون 4 حلواپزی (بوتیکی) FI-010 _ 96 اصفهان 1398/10/25 قبول  
شمس محمدی فاطمه زهرا عباس 489 حلواپزی (بوتیکی) FI-010 _ 96 اصفهان 1398/10/25 قبول  
طالبی مزرعه شاهی زهرا حیدر حسن 24 حلواپزی (بوتیکی) FI-010 _ 96 اصفهان 1398/10/25 قبول  
قدمی طاهره خداداد 227 حلواپزی (بوتیکی) FI-010 _ 96 اصفهان 1398/10/25 قبول  
اجتهد صدیقه سادات سیدعلی 626 شلوار دوزی SE-213 _ 95 اصفهان 1398/10/25 قبول  
زاغی آزاده محمد ابراهیم 191 شلوار دوزی SE-213 _ 92 اصفهان 1398/10/25 قبول  
عرفان الهام اسماعیل 1462 شلوار دوزی SE-213 _ 91 اصفهان 1398/10/25 قبول  
باقری نسرین محمد 115 کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس 1 SE-158 _ 98 اصفهان 1398/10/25 قبول اجرا در استان
بقولی دستجری نسرین علی اصغر 25429 کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس 1 SE-158 _ 97 اصفهان 1398/10/25 قبول اجرا در استان
بوستان کار فرزانه محمود 3051 کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس 1 SE-158 _ 94 اصفهان 1398/10/25 قبول اجرا در استان
پناهنده آب و خاک مریم حسین 61565 کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس 1 SE-158 _ 100 اصفهان 1398/10/25 قبول اجرا در استان
سمیعی کیا سمیه غلامرضا 4768 کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس 1 SE-158 _ 100 اصفهان 1398/10/25 قبول اجرا در استان
صادقی فروشانی مرضیه علی 3349 کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس 1 SE-158 _ 97 اصفهان 1398/10/25 قبول اجرا در استان
طوقی ریحانه حسین 3188 کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس 1 SE-158 _ 96 اصفهان 1398/10/25 قبول اجرا در استان
علی خانی کوپائی زهرا شعبانعلی 36 کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس 1 SE-158 _ 99 اصفهان 1398/10/25 قبول اجرا در استان
عمادی مرضیه حسین 1392 کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس 1 SE-158 _ 99 اصفهان 1398/10/25 قبول اجرا در استان
فتحی نسیم اصغر 648 کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس 1 SE-158 _ غ اصفهان 1398/10/25 مردود اجرا در استان- غیبت بیش از حد مجاز
فرح بخش لیلا غلامرضا 1785 کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس 1 SE-158 _ 100 اصفهان 1398/10/25 قبول اجرا در استان
کاظمی سارا نبی اله 4075 کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس 1 SE-158 _ 96 اصفهان 1398/10/25 قبول اجرا در استان
نصرمنش زهرا نصراله 190 کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس 1 SE-158 _ 100 اصفهان 1398/10/25 قبول اجرا در استان
نیک آیین نرجس اسماعیل 34 کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس 1 SE-158 _ 100 اصفهان 1398/10/25 قبول اجرا در استان
هنرمند مهین ابراهیم 65828 کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس 1 SE-158 _ 94 اصفهان 1398/10/25 قبول اجرا در استان
وفایی فائزه ابوالقاسم 208 کاربرد سوزن دوزی در طراحی لباس 1 SE-158 _ 100 اصفهان 1398/10/25 قبول اجرا در استان
آقائی حسین آبادی مریم علیرضا 643 مبلمان سبز(FSC) - غیرحضوری-مجازی WO-133 _ 85 اصفهان 1398/10/25 قبول  
ربانی فر الهه علی 24979 مبلمان سبز(FSC) - غیرحضوری-مجازی WO-133 _ 86 اصفهان 1398/10/25 قبول  
طلایی زواره فرشته السادات سید علی اکبر 5011 مبلمان سبز(FSC) - غیرحضوری-مجازی WO-133 _ 89 اصفهان 1398/10/25 قبول  
حیات داودی سید مهدی سید محمد 37980 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 87/50 88 اصفهان 1398/09/06 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.