سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ارمغانی مهرناز عین اله 1200 ورمی کمپوست FO-800 87/50 90 کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/14 قبول  
اوستاد منوچهر قلی 295 متالوژی پودر(غیرحضوری-مجازی) MA-050/1 60 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/29 مردود  
آرامی تهمینه جان محمد 25 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 87 کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/22 قبول  
پایگان مریم سادات سیدحسین 62 شلوار دوزی SE-213 _ 88 کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/22 قبول  
پایگان مریم سادات سید حسین 62 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 94 کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/14 قبول  
پرگال کلایه جمال صفدر 261 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 70 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/22 قبول  
جوخ پور حلیمه مهرعلی 26 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 83 کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/29 قبول  
جوخ پور حلیمه مهرعلی 26 شلوار دوزی SE-213 _ 88 کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/22 قبول  
جوخ پور حلیمه مهرعلی 26 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 100 کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/14 قبول  
دادفر ثریا سید محمد 32 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 81 کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/29 قبول  
دادفر ثریا سید محمد 32 شلوار دوزی SE-213 _ 88 کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/22 قبول  
رزمخواه مهدی محمدقاسم 1668 طب سنتی پیشرفته FO-202 93/10 95 کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/22 قبول  
رشیدی جهان آباد هاشم سپهدار 614 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 100 کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/14 قبول  
رضوی اصل محمدعلی حسین 130 عکاسی دیجیتال 2 AV-103/2 _ 80 کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/22 قبول  
روانبد روح اله جهرم 1 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 70 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/22 قبول  
عبدالخانی فریده فرامرز 13 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 90 کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/14 قبول  
عدالتی منش سکینه خداقلی 561 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 100 کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/14 قبول  
کرمی چهارراه گیشن پروانه قدرت اله 1782 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 90 کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/29 قبول  
کمالی وحید احمد 2240 متالوژی پودر(غیرحضوری-مجازی) MA-050/1 80 _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/29 قبول  
محمدپور ذبیح اله محمدحسین 5 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 غ _ کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/29 مردود  
نیک بین صفانه نعت اله 662 خراطی WO-506 _ 88 کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/22 قبول  
نیک بین صفانه نعمت اله 662 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 90 کهگیلویه وبویراحمد 1398/08/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.