سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
گزمه اعظم یوسف 2455 اصول بهداشت در صنایع غذایی FI-004 93/30 95 گیلان 1397/11/17 قبول دوره تکراری - فاقد گواهینامه
کارجویان نسترن مجید 432 آشپز سنتی FO-089 90 96 گیلان 1398/09/06 قبول  
گزمه اعظم یوسف 2455 آشپز سنتی FO-089 83/30 96 گیلان 1398/09/06 قبول  
پاکدل علیرضا عبداله 301 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 98 گیلان 1398/09/06 قبول  
احمدی آرا عادل محمد 1291 گلها و درختچه های زینتی فضای آزاد FO-154 100 97 گیلان 1398/09/06 قبول اجرا در استان
آذرون حسن شعیب 674 گلها و درختچه های زینتی فضای آزاد FO-154 95 94 گیلان 1398/09/06 قبول اجرا در استان
حق دوست رضا عبدالمناف 1062 گلها و درختچه های زینتی فضای آزاد FO-154 100 98 گیلان 1398/09/06 قبول اجرا در استان
حلمی خمیرانی حسین عاشور 1260 گلها و درختچه های زینتی فضای آزاد FO-154 97/50 97 گیلان 1398/09/06 قبول اجرا در استان
خراسانی راد سیده فاطمه سیدمحمد 831 گلها و درختچه های زینتی فضای آزاد FO-154 95 95 گیلان 1398/09/06 قبول اجرا در استان
رحیمی زهرا حسین 943 گلها و درختچه های زینتی فضای آزاد FO-154 97/50 95 گیلان 1398/09/06 قبول اجرا در استان
زرعی چیان فرشته عباس 759 گلها و درختچه های زینتی فضای آزاد FO-154 100 95 گیلان 1398/09/06 قبول اجرا در استان
سلیمانی سیده محبوبه سید عبدالحسین 851 گلها و درختچه های زینتی فضای آزاد FO-154 97/50 95 گیلان 1398/09/06 قبول اجرا در استان
شریف نیا مهدی علی 136 گلها و درختچه های زینتی فضای آزاد FO-154 100 98 گیلان 1398/09/06 قبول اجرا در استان
لقائی امید یوسف 1926 گلها و درختچه های زینتی فضای آزاد FO-154 90 93 گیلان 1398/09/06 قبول اجرا در استان
حسن پور طولارود حمیرا عبرت اله 129 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 90 گیلان 1398/09/13 قبول  
دشتبان مهدی غلام محمد 69 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 92 _ گیلان 1398/09/13 قبول  
مصطفی پور لیلا نصراله 681 سازنده ملیله کاغذی WO-124 _ 96 گیلان 1398/09/13 قبول  
محمدکاظمی گوابر خیراله محمد کاظم 287 ابزارشناسی تخصصی(غیرحضوری-مجازی) MA-123/1 80 _ گیلان 1398/09/20 قبول آزمون مجدد
پورعابد یاسین فاضل 2450 پیچیدگی و تنش در جوشکاری و نحوه پیشگیری آن WE-052 80 92 گیلان 1398/09/20 قبول  
خجسته مهدی موسی 97 جوشکاری با گاز اکسی استیلن IN-175 _ 92 گیلان 1398/09/20 قبول  
دژاکام سید اسماعیل سید علی 530 جوشکاری با گاز اکسی استیلن IN-175 _ 99 گیلان 1398/09/20 قبول  
پیشه گر ژیلا بختیار 2987 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 88 گیلان 1398/09/20 قبول  
مصاحب رقیه ارشد 5 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 89 گیلان 1398/09/20 قبول  
صادقی مهران علینقی 38 مدیر فنی آسانسور PE-233 73/40 _ گیلان 1398/09/20 قبول  
حسین زاده کاسانی لیلا صفرعلی 3086 اپتو الکترونیک و فتونیک (غیر حضوری) EL-911/3 100 _ گیلان 1398/09/27 قبول  
ضیاء شمس علیرضا هوشنگ 112 اپتو الکترونیک و فتونیک (غیر حضوری) EL-911/3 100 _ گیلان 1398/09/27 قبول  
معبود مژدهی اسمعیل محمدصادق 246 اپتو الکترونیک و فتونیک (غیر حضوری) EL-911/3 100 _ گیلان 1398/09/27 قبول  
یعقوبی احمد محمدعلی 132 اصول سرویس و نگهداری لیفتراک AT-641 80 90 گیلان 1398/09/27 قبول  
صادق موسوی سید آرش میرفتاح 16 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 57 _ گیلان 1398/09/27 مردود آزمون مجدد
امام دوست مهرداد هادی 5886 چیلرهای تراکمی سطح 1 IN-029 100 99 گیلان 1398/09/27 قبول  
عیسی زاده امیر یعقوب 157 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 90 گیلان 1398/09/27 قبول دوره تکراری
اکباتانی نژاد شبنم احمد 57 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 100 _ گیلان 1398/09/27 قبول  
خراسانی راد سیده فاطمه سیدمحمد 831 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 83/60 _ گیلان 1398/09/27 قبول  
حاجی کریم احیا حسین 183 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی AV-367 _ 90 گیلان 1398/09/20 قبول _
© tvto-itc.ir . All rights reserved.