سال ۱۴۰۰ ، سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ابراهیمی مهدی جواد 82 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 72/50 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
امامی پور احسان محمد 83 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
انجم شعاع فاطمه احمد 1806 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 100 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
ایزدی سکینه حسین 4 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
آتش پنجه پیمان عبدالرحمن 3776 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 87/50 100 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
بهرام نژاد فرانک احمد 2502 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 97/50 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
جعفری نادیا نوید 512 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
حاجی زاده زهرا عین اله 3593 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
حسیبی ملیحه محمد 211 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 82/50 100 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
خراسانی زهره غلامرضا 1041 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 82/50 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
خواجه حسنی نجمه پرویز 3193 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 87/50 100 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
رحمانی ملیحه علی اکبر 20 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 77/50 100 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
رشیدی مینا محمد 1729 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 87/50 100 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
ستوده نژاد ملیحه علی 1 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 82/50 100 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
شفیعی مهران منوچهر 749 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 82/50 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
شیخی مرتضی حسین 262 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
صباغ کرمانی لاله ماشااله 1056 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 87/50 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
علی زاده زهرا غلام حسین 4 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 82/50 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
قربانی کوهبنانی فاطمه محمد 58 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 92/50 100 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
کیانی شیما احمدحسن 1593 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
متحدین راضیه ماشااله 559 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 95 100 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
متصدی بتول یداله 3336 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 77/50 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
محسنی جهان افروز علی 6 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 85 100 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
مددی ماهانی محبوبه غلامحسین 1998 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 87/50 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
مهدیزاده مهدی محمدعلی 5900 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 85 95 کرمان 1398/07/24 قبول اجرا در استان
دوراندیش فهیمه محمدابراهیم 39407 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 90 96 کرمان  1398/09/06 قبول  
عبدلی سلیمه غلامعلی 5423 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 89 کرمان 1398/09/06 قبول  
فرخی هادی مراد 27 پماد و کرم سازی گیاهی (مقدماتی) FO-208 _ 94 کرمان  1398/09/13 قبول  
کیان فرد هوشنگ خوبیار 282 سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت متغیر(VRF,VRV) IN-186 95 93 کرمان 1398/09/13 قبول  
سلطان زاده هادی محمد 232 فتوشاپ در معماری (مقدماتی) UB-399 _ 85 کرمان 1398/09/13 قبول  
صرافی نژاد اشکان محمدحسین 2601 فتوشاپ در معماری (مقدماتی) UB-399 _ 80 کرمان 1398/09/13 قبول  
بمانی پور اکرم اکبر 557 کد نویسی HTML IT-500 76 91 کرمان 1398/09/13 قبول  
حسنی کبوترخانی حسین محمد 9 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 غ _ کرمان 1398/09/20 مردود  
رنجبر مجید احمد 283 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 غ _ کرمان 1398/09/20 مردود  
خانبابا سارا علی 1888 ایجاد طرح روی چوب با برق(روش لیختنبرگ)  WO-129 _ 95 کرمان 1398/09/20 قبول  
لطف آبادی جعفری فاطمه حسن 40 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی AV-367 _ غ کرمان 1398/09/20 مردود غیبت بیش ازده درصد
نصیری مهدی رضا 1292 پرورش و تکثیر زالو طبی FO-207 90/10 95 کرمان 1398/09/20 قبول  
موسی پور هادی محمدحسین 3060227926 پیچیدگی و تنش در جوشکاری و نحوه پیشگیری آن WE-052 70 86 کرمان 1398/09/20 قبول  
کریم زاده مجتبی غلامعباس 8 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 90 کرمان 1398/09/20 قبول  
گرکانی نژاد امیر حسن 21 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 85 کرمان 1398/09/20 قبول  
محمدی گیسکی علی محمد 5 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 80 کرمان 1398/09/20 قبول  
بمانی پور اکرم اکبر 557 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 90 کرمان 1398/09/20 قبول  
دهقانی سلطانی عباس اسحاق 6457 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 90 _ کرمان 1398/09/20 قبول  
موسائی سیمیندخت قنبر 529 طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا(Wordpress ) مقدماتی IT-943 _ 90 کرمان 1398/09/20 قبول  
انجم شعاع فاطمه احمد 1806 هندسه مناظر ومزایا(غیرحضوری-مجازی) WO-120 غ _ کرمان 1398/09/20 مردود  
بمانی پور اکرم اکبر 557  +NETWORK IT-210 83/50 _ کرمان 1398/09/27 قبول  
دهقانی سلطانی عباس اسحاق 6457 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 91/10 _ کرمان 1398/09/27 قبول  
امیری فرشته السادات سید حمیداله 710 آموزش نرم افزار مدیریت هتلداری HT-010 86/80 83 کرمان 1398/09/27 قبول  
قربانی عباس رمضان 493 تکنولوژی خودروهای هیبرید Hybrid Vehicles (غیرحضوری-مجازی) AT-456/1 70 _ کرمان 1398/09/27 قبول  
علی محمدی علی عباس 3 تولید پلنتاریوم(Plantarium) FO-159 _ 98 کرمان 1398/09/27 قبول  
محدثی زرندی مهدیه احمد 975 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 94/50 _ کرمان 1398/09/27 قبول  
رفعتی افسانه اسماعیل 186 گلیم پارچه ای (گوینه بافی) SE-261 _ 100 کرمان 1398/09/27 قبول  
سلاجقه فاطمه دادعلی 85 گلیم پارچه ای (گوینه بافی) SE-261 _ 100 کرمان 1398/09/27 قبول  
علی زاده زهرا غلام حسین 14 گلیم پارچه ای (گوینه بافی) SE-261 _ 100 کرمان 1398/09/27 قبول  
خانبابا سارا علی 1888 گوهر شناسی معدنی WO-128 _ 92 کرمان 1398/09/27 قبول  
خواجه حسنی رابری نجمه پرویز 3193 گوهر شناسی معدنی WO-128 _ 88 کرمان 1398/09/27 قبول  
عرب اسماعیل اکبر 433 بهره وری درسیستم های مکاترونیک صنعتی EL-940/0 _ 80 کرمان 1397/12/21 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.