سال ۱۴۰۰ ، سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»
آذر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ایوانی زهرا سعداله 176 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 83/30 94 ایلام 1398/09/06 قبول  
احمدیان هوشنگ علیمراد 546 بهره برداری از ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری IN-211 70/80 94 ایلام 1398/09/06 قبول  
احمدیان هوشنگ علیمراد 546 بهره برداری از شبکه و تشخیص و رفع نشت IN-213 87/50 95 ایلام 1398/09/06 قبول  
رئیسی زهرا صیدمحمد 10 الگو سازی و دوخت لباسهای عروس SE-139/1 _ 90 ایلام 1398/09/13 قبول  
قاسمیان مرتضی علی 291 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 72 _ ایلام 1398/09/13 قبول  
احمدیان هوشنگ علیمراد 546 آشنایی با فرآیندهای امور مشترکین- نقشه خوانی و مسیریابی IN-214 80 92 ایلام 1398/09/13 قبول  
احمدیان هوشنگ علیمراد 546 بهره برداری از سیستم های اندازه گیری و نصب تجهیزات IN-212 79/20 92 ایلام 1398/09/13 قبول  
خسروی محمدجواد درویش 2864 کد نویسی HTML IT-500 76 90 ایلام 1398/09/13 قبول  
شیرینگو معصومه صادق 26 مبانی هنر های تجسمی WO-036 _ 88 ایلام 1398/09/13 قبول  
صیدکرمی افسانه عیسی 12 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 85 ایلام 1398/09/13 قبول  
رئیسی زهرا صیدصمد 10 خیاط لباسهای کشی SE-173 _ 98 ایلام 1398/09/20 قبول  
موسوی نسب سیده پروین سید محمد 895 ساخت پروژه WO-573 _ 93 ایلام 1398/09/20 قبول  
کاظمی حجت اله ناصر 295 طراح و توسعه دهنده مدیریت محتوا(Wordpress ) مقدماتی IT-943 _ 85 ایلام 1398/09/20 قبول  
امام دوست نوروز علی علی 2450 مدیر فنی آسانسور PE-233 100 _ ایلام 1398/09/20 قبول  
جهانپور علی رضا جهانگیر 352 مدیر فنی آسانسور PE-233 100 _ ایلام 1398/09/20 قبول  
هواسی هایده کمر 1 هندسه مناظر ومزایا(غیرحضوری-مجازی) WO-120 93/30 _ ایلام 1398/09/20 قبول  
خسروی محمدجواد درویش 2864  +NETWORK IT-210 93/40 _ ایلام 1398/09/27 قبول  
قاسمیان مرتضی علی 291 اپتو الکترونیک و فتونیک (غیر حضوری) EL-911/3 89/60 _ ایلام 1398/09/27 قبول  
مرادی ندا علی عباس 216 اپتو الکترونیک و فتونیک (غیر حضوری) EL-911/3 96/60 _ ایلام 1398/09/27 قبول  
موسوی پور مرضیه سید عبدی 235 آموزش نرم افزار مدیریت هتلداری HT-010 93/20 85 ایلام 1398/09/27 قبول  
خرمی نسرین یاسین 14459 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 94/60 _ ایلام 1398/09/27 قبول  
آقاطیب جواد ابوالحسن 1108 گوهر شناسی معدنی WO-128 _ 92 ایلام 1398/09/27 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.