سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ابراهیمی بهروز علی اکبر 4 داروهای گیاهی FO-206 96/70 94 کرمانشاه 1398/08/14 قبول  
امانی مجد حجت اله احمد 1192 گچ کاری ساختمان UB-363 _ 100 کرمانشاه 1398/08/22 قبول  
بزرگی افشین علی اکبر 12392 آشنایی با CNC اپراتوری و برنامه نویسی MA-134 _ 93 کرمانشاه 1398/08/22 قبول  
بشیری نصور مرتضی 142 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 80 _ کرمانشاه 1398/08/22 قبول  
پیری مسعود غفار 3360095731 مولدقدرت مقدماتی 2 AT-318/2 90 85 کرمانشاه 1398/08/29 قبول  
حیدری فرهمند علی 360 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 90 کرمانشاه 1398/08/29 قبول  
خسروی سجاد اسفندیار 20 تعمیرات دستگاههای سرد کننده کوچک - یخچال IN-187 93/30 82 کرمانشاه 1398/08/22 قبول  
دلفانی آبباریکی فرشید سامنی کرم 7 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 90 92 کرمانشاه 1398/08/14 قبول  
غلامی مهرداد بهمن 125 آشنایی با CNC اپراتوری و برنامه نویسی MA-134 _ 86 کرمانشاه 1398/08/22 قبول  
لرستانی مهدی امامعلی 2276 گچ کاری ساختمان UB-363 _ 100 کرمانشاه 1398/08/22 قبول  
مرادی اسماعیل احمد 3220013570 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 93/30 95 کرمانشاه 1398/08/14 قبول  
ملکی مطلوب مهوش عزیزمحمد 356 مربیگری نانوایی (مقدماتی) FI-008 90 98 کرمانشاه 1398/08/22 قبول  
مهرافشار مجید رحیم 3692 خراطی WO-506 _ 89 کرمانشاه 1398/08/22 قبول  
نصیرمنش رضا مراد 1613 گچ کاری ساختمان UB-363 _ 100 کرمانشاه 1398/08/22 قبول  
نوری محسن مهرعلی 2558 انتقال قدرت 1 AT-342 95 88 کرمانشاه 1398/08/14 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.