سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
آبخشت سارا محمدعلی 342 مربیگری نانوایی (مقدماتی) FI-008 93/30 95 سیستان وبلوچستان 1398/08/22 قبول  
آریانفر حسین ابراهیم 1273 مبلمان سبز(FSC) - غیرحضوری-مجازی WO-133 80 _ سیستان وبلوچستان 1398/08/14 قبول  
برهانزهی اکبر حسین 83 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 86/70 80 سیستان وبلوچستان 1398/08/14 قبول  
بهادرزهی ملک آبادی جعفر ملک 475 انتقال قدرت 1 AT-342 90 82 سیستان وبلوچستان 1398/08/14 قبول  
پودینه حسین علی 1237 آزمایشگاه زبان انگلیسی B-1 FL-000/2 70 _ سیستان وبلوچستان 1398/08/22 قبول  
توان پور مریم علی 972 LINUX IT-230 _ 90 سیستان وبلوچستان 1398/08/29 قبول  
توان پور مریم علی 972 آزمایشگاه زبان انگلیسی B-1 FL-000/2 70 _ سیستان وبلوچستان 1398/08/22 قبول  
سرگزی علیرضا ملک 1750 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 86 سیستان وبلوچستان 1398/08/29 قبول  
شاهگلی میر زهرا صمد 3376 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 63/30 _ سیستان وبلوچستان 1398/08/29 مردود  
شاهگلی میر زهرا صمد 3376 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 70/30 _ سیستان وبلوچستان 1398/08/14 قبول  
شاهوزائی حلیمه خدانظر 3610909773 خراطی WO-506 _ 90 سیستان وبلوچستان 1398/08/22 قبول  
شاهوزائی پریسا خدانظر 229 طراحی سنتی WO-001 _ 85 سیستان وبلوچستان 1398/08/22 قبول  
شاهوزائی پریسا خدانظر 229 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 95 سیستان وبلوچستان 1398/08/14 قبول  
شاهوزائی حلیمه خدانظر 3610909773 گلیم بافی نوین(تابستری) SE-350 _ 96 سیستان وبلوچستان 1398/08/14 قبول  
شهرکی فهیمه حیدر 21612 فنون راهنمای مسافر HT-002 96/70 97 سیستان وبلوچستان 1398/08/29 قبول  
شیخ زاده ویدا تاج محمد 8 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 85 سیستان وبلوچستان 1398/08/29 قبول  
صمیمی حامد حسین 906 آزمایشگاه زبان انگلیسی B-1 FL-000/2 70 _ سیستان وبلوچستان 1398/08/22 قبول  
عبدالزهی عبدالغفور مرادبخش 3580103377 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 90 سیستان وبلوچستان 1398/08/14 قبول  
عبدالزهی عبدالغفور مرادبخش 3580103377 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 95 سیستان وبلوچستان 1398/08/22 قبول  
کریم زاده فیروزه رحیم بخش 4323 شلوار دوزی SE-213 _ 89 سیستان وبلوچستان 1398/08/22 قبول  
کریم زاده فیروزه حیم بخش 4323 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 96 سیستان وبلوچستان 1398/08/14 قبول  
کریم سنچولی محمد شیرعلی 628 بازرسی جوش به روش مایعات نافذ WE-057/1 61/90 84 سیستان وبلوچستان 1398/08/14 مردود  
کیخا محمد رضا 3948 بازرسی جوش به روش مایعات نافذ WE-057/1 81 84 سیستان وبلوچستان 1398/08/14 قبول  
گرگیج یوسف داود 418 مولدقدرت مقدماتی 2 AT-318/2 80 88 سیستان وبلوچستان 1398/08/29 قبول  
نخ زری مقدم سمیه ملک 1902 رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-443 _ 85 سیستان وبلوچستان 1398/08/22 قبول  
نورائی راضیه عبداله 4299 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 85 سیستان وبلوچستان 1398/08/29 قبول  
نوری اسماعیل علی 1719 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 85 سیستان وبلوچستان 1398/08/14 قبول  
یزدان پناه ایمان غلامحسین 4 ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد UB-225/1 _ 95 سیستان وبلوچستان 1398/08/22 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
© tvto-itc.ir . All rights reserved.