سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اسدی سمسکنده ایمان مظاهر 35 مولدقدرت مقدماتی 2 AT-318/2 85 87 مازندران 1398/08/29 قبول  
اسماعیلی علی جعفر 5760008889 آشنایی با نرم افزار Autocad Electrical PE-044 _ 91 مازندران 1398/08/22 قبول  
حشمتی میثم حجت 2239 بازرسی جوش به روش مایعات نافذ WE-057/1 90/50 86 مازندران 1398/08/14 قبول  
حضرتی مریم عباسقلی 682 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 96/70 90 مازندران 1398/08/14 قبول  
خسروی یوسف ولی اله 279 آشنایی با نرم افزار Autocad Electrical PE-044 _ 92 مازندران 1398/08/22 قبول  
خلیلی پائین دزائی هاجر علی اصغر 116 LINUX IT-230 _ 90 مازندران 1398/08/29 قبول جدیدالاستخدام قدیم
دشتی جلیل رمضان 49 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E2 WE-079 _ 86 مازندران 1398/08/29 قبول  
رضایی اوریمی حجت محمدصادق 102 بازرسی جوش به روش مایعات نافذ WE-057/1 85/70 86 مازندران 1398/08/14 قبول  
رمضانی شیروان علی 11 آشنایی با CNC اپراتوری و برنامه نویسی MA-134 _ 96 مازندران 1398/08/22 قبول  
سلیمانی راد اباذر رضا 1144 کولرهای گازی اسپیلت سطح 1 IN-015 95 92 مازندران 1398/08/14 قبول  
شریفائی عربی حسین محمدعلی 681 بازرسی آسانسور PE-220 90 90 مازندران 1398/08/29 قبول  
شیرزاد جویباری زهرا قربانعلی 162 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 100 80 مازندران 1398/08/14 قبول  
کیانی زهرا احمد 198 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ غ مازندران 1398/08/14 مردود  
محمدپور شکتائی محمود منصور 765 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 55 _ مازندران 1398/08/29 مردود  
محمدی صدیقه رضا 9857 آشنایی با CNC اپراتوری و برنامه نویسی MA-134 _ 85 مازندران 1398/08/22 قبول  
محمود جانلو ثمره اصغر 243 فنون راهنمای مسافر HT-002 96/70 96 مازندران 1398/08/29 قبول  
مشمولی حسین سبحان 1591 رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-443 _ 90 مازندران 1398/08/22 قبول  
میری متانکلائی سیده خدیجه سیدعلی 403 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 92 مازندران 1398/08/29 قبول  
نیکو حسین محمد 612 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 95 مازندران 1398/08/29 قبول  
یوسفی علی کیان 290 آشنایی با CNC اپراتوری و برنامه نویسی MA-134 _ 91 مازندران 1398/08/22 قبول  
یوسفی علی کیان 290 مبلمان سبز(FSC) - غیرحضوری-مجازی WO-133 85 _ مازندران 1398/08/14 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.