سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
احمدی دیزگاه زهرا فرج 1885 نصب،پیکربندی و مدیریت شبکه با Kerio Control IT-350 _ 90 گیلان 1398/08/23 قبول اجرا در استان
احمدی وانگاه آمنه اسداله 18 نصب،پیکربندی و مدیریت شبکه با Kerio Control IT-350 _ 95 گیلان 1398/08/23 قبول اجرا در استان
افضلی مرجان عباس 1536 عروسک بافی مقدماتی SE-345 _ 95 گیلان 1398/08/14 قبول اجرا در استان
افضلی مرجان عباس 1536 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 98 گیلان 1398/08/22 قبول اجرا در استان
اقبال اخلاقی علی احمد 1457 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 90 _ گیلان 1398/08/22 قبول  
بدرک صفیه سبقت اله 53 نصب،پیکربندی و مدیریت شبکه با Kerio Control IT-350 _ 94 گیلان 1398/08/23 قبول اجرا در استان
تفضلی کاخکی زهرا حبیب 0810103842 نصب،پیکربندی و مدیریت شبکه با Kerio Control IT-350 _ 95 گیلان 1398/08/23 قبول اجرا در استان
تقی پور سامره محمد 9565 نصب،پیکربندی و مدیریت شبکه با Kerio Control IT-350 _ 92 گیلان 1398/08/23 قبول اجرا در استان
جاهدی زیگساری مریم صفر 27 نصب،پیکربندی و مدیریت شبکه با Kerio Control IT-350 _ 90 گیلان 1398/08/23 قبول اجرا در استان
چراغی ساسانسرا پونه غلامحسین 210 نصب،پیکربندی و مدیریت شبکه با Kerio Control IT-350 _ 87 گیلان 1398/08/23 قبول اجرا در استان
حاجی نژاد لیدا یعقوب 257 مبلمان سبز(FSC) - غیرحضوری-مجازی WO-133 80 _ گیلان 1398/08/14 قبول  
حداد مومنی مرضیه مهدی 992 عروسک بافی مقدماتی SE-345 _ 95 گیلان 1398/08/14 قبول اجرا در استان
حدادمومنی مرضیه مهدی 992 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 99 گیلان 1398/08/22 قبول اجرا در استان
حسن پور شهلا محمدتقی 35 عروسک بافی مقدماتی SE-345 _ 95 گیلان 1398/08/14 قبول اجرا در استان
حسن پور حمیرا عبرت اله 129 عروسک بافی مقدماتی SE-345 _ 95 گیلان 1398/08/14 قبول اجرا در استان
حسن پور طیبه علی 43 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 100 گیلان 1398/08/22 قبول اجرا در استان
حسن پور حمیرا عبرت اله 129 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 99 گیلان 1398/08/22 قبول اجرا در استان
خلیلی ویشکا سوقه مریم محسن 1379 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 95 گیلان 1398/08/22 قبول اجرا در استان
خلیلی ویشکا سوقه مریم محسن 1379 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 96 گیلان 1398/08/14 قبول  
خوشقدم اسماعیل عزیز 986 آشنائی بانرم افزار MATLAB PE-025 _ 95 گیلان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
ربیعی زاده حمید محمد ابراهیم 214 آشنائی بانرم افزار MATLAB PE-025 _ 90 گیلان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
رزم آرا شیرین مسعود 76 نصب،پیکربندی و مدیریت شبکه با Kerio Control IT-350 _ 91 گیلان 1398/08/23 قبول اجرا در استان
رضا پور نویده فاطمه غلامحسین 42349 ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد UB-225/1 _ 90 گیلان 1398/08/22 قبول  
رضوی بالاجورنتری سید نصرالدین سیدحسن 16 آشنائی بانرم افزار MATLAB PE-025 _ 85 گیلان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
رفعتی قادر یوسف 34 مولدقدرت مقدماتی 2 AT-318/2 90 86 گیلان 1398/08/29 قبول  
ریسمانچی فاطمه مهدی 1772 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 99 گیلان 1398/08/22 قبول اجرا در استان
سالاری دورود خانی ابراهیم محمدحسن 1244 مدیریت ارتباط با مشتری PD-327 96 98 گیلان 1398/08/29 قبول  
شادبهر مجید محمود 1482 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 95 _ گیلان 1398/08/22 قبول  
شادفلکدهی محدثه رمضانعلی 582 عروسک بافی مقدماتی SE-345 _ 95 گیلان 1398/08/14 قبول اجرا در استان
شرفی سیده ثریا سید مسعود 1 نصب،پیکربندی و مدیریت شبکه با Kerio Control IT-350 _ 94 گیلان 1398/08/23 قبول اجرا در استان
شریفی مستانه محمد 3927 نصب،پیکربندی و مدیریت شبکه با Kerio Control IT-350 _ 94 گیلان 1398/08/23 قبول اجرا در استان
شهابی راحله حمداله 90 نصب،پیکربندی و مدیریت شبکه با Kerio Control IT-350 _ 95 گیلان 1398/08/23 قبول اجرا در استان
شهبازی سودابه ارشد 402 عروسک بافی مقدماتی SE-345 _ 100 گیلان 1398/08/14 قبول اجرا در استان
صبوری امیر مسلم 17469 آشنائی بانرم افزار MATLAB PE-025 _ 90 گیلان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
ضیاء شمس علیرضا هوشنگ 112 آشنایی با نرم افزار Autocad Electrical PE-044 _ 90 گیلان 1398/08/22 قبول  
عبدالهی آلکامی پیمان الیف اله 19 نصب،پیکربندی و مدیریت شبکه با Kerio Control IT-350 _ 86 گیلان 1398/08/23 قبول اجرا در استان
عرفانیان ایوب رمضانعلی 1483 کاربرد الکترونیک در برق صنعتی EL-414 _ 98 گیلان 1398/08/14 قبول  
عزیزی سرملی زهرا عزیزاله 797 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 95 گیلان 1398/08/22 قبول اجرا در استان
علیزاده سمیه احمد 901 عروسک بافی مقدماتی SE-345 _ 90 گیلان 1398/08/14 قبول اجرا در استان
علیزاده سمیه احمد 901 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 97 گیلان 1398/08/22 قبول اجرا در استان
فتحی میاردان مریم امیدعلی 31482 آشنائی بانرم افزار MATLAB PE-025 _ 90 گیلان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
قربانی پنچاه وحید مرتضی 33 آشنائی بانرم افزار MATLAB PE-025 _ 90 گیلان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
قویدل آملا حسینعلی 139 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 99 گیلان 1398/08/22 قبول اجرا در استان
کمالی خرم رود مهدی اسمعیل 88 آشنائی بانرم افزار MATLAB PE-025 _ 90 گیلان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
کوچکی امیر عبداله 35 آشنائی بانرم افزار MATLAB PE-025 _ 90 گیلان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
لطفی فردوس رفیع 518 عروسک بافی مقدماتی SE-345 _ 90 گیلان 1398/08/14 قبول اجرا در استان
محمدکاظمی گوابر خیراله محمدکاظم 287 متالوژی پودر(غیرحضوری-مجازی) MA-050/1 80 _ گیلان 1398/08/29 قبول  
مرادیان هره دشت رقیه اکبر 22 نصب،پیکربندی و مدیریت شبکه با Kerio Control IT-350 _ 85 گیلان 1398/08/23 قبول اجرا در استان
مصطفی پور لیلا نصراله 681 دریم کچر(تزئینات کاربردی قلاب بافی) SE-388 _ 98 گیلان 1398/08/29 قبول  
مهربان کلشتری سعید منوچهر 2423 آشنائی بانرم افزار MATLAB PE-025 _ 90 گیلان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
میرزائی منصوره حمیدرضا 2992 عروسک بافی مقدماتی SE-345 _ 90 گیلان 1398/08/14 قبول اجرا در استان
نجف پور لارسری سهیل یاسر 388 آشنائی بانرم افزار MATLAB PE-025 _ 90 گیلان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
نصیری قلعه بین حامد فرامرز 25 نصب،پیکربندی و مدیریت شبکه با Kerio Control IT-350 _ 90 گیلان 1398/08/23 قبول اجرا در استان
نظیری علیرضا التفات 34 گچ کاری ساختمان UB-363 _ 95 گیلان 1398/08/22 قبول  
نگران لنگرودی پیمان احمد 476 آشنائی بانرم افزار MATLAB PE-025 _ 95 گیلان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
هاشمی محمدابراهیم خلیل 8 آشنائی بانرم افزار MATLAB PE-025 _ 90 گیلان 1398/07/17 قبول اجرا در استان
هزاردستانی زهرا حسن 251 گلدوزی سه بعدی (برزیلی) SE-332 _ 95 گیلان 1398/08/22 قبول اجرا در استان
یعقوبی سرملی احمد محمدعلی 132 عملکرد ترمزهای هوشمند( مجازی - غیر حضوری) AT-657 95 _ گیلان 1398/08/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.