سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ابراهیم نژاد رقیه رمضان 1435 مبانی رنگ WO-081 _ 93 گلستان 1398/08/14 قبول  
ارجونی اکبر محمد 4 مکالمه شغلی 1 انگلیسی FL-571 70 _ گلستان 1398/08/22 قبول  
بادی فرشته حسینعلی 3430 دریم کچر(تزئینات کاربردی قلاب بافی) SE-388 _ 92 گلستان 1398/08/29 قبول  
بهادران یگانه امیر 2110069589 مبانی رنگ WO-081 _ 95 گلستان 1398/08/14 قبول  
پاویز ناصر اوراق 183 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 96/70 _ گلستان 1398/08/29 قبول  
پناهی عبدالغفار تاج محمد 6156 آشنایی با CNC اپراتوری و برنامه نویسی MA-134 _ 95 گلستان 1398/08/22 قبول  
جمال لیوانی عظیمه صادق 2055 دریم کچر(تزئینات کاربردی قلاب بافی) SE-388 _ 90 گلستان 1398/08/29 قبول  
رحیمی النگی حکیمه خاتون شکراله 1858 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 85 گلستان 1398/08/29 قبول  
سادات بنی کمالی غزاله سید احمد 881 رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-443 _ 94 گلستان 1398/08/22 قبول  
شاهدوست مهران عبدالکریم 311 آشنایی با کیفیت توان PE-045 100 _ گلستان 1398/08/22 قبول  
شاهینی میمنت علی 4056 طراحی سنتی WO-001 _ 100 گلستان 1398/08/22 قبول  
شهرکی جعفر یوسف 792 بازرسی آسانسور PE-220 96/70 96 گلستان 1398/08/29 قبول  
عرب حسینی محبوبه محمد 31256 خراطی WO-506 _ 89 گلستان 1398/08/22 قبول  
عطایی محمدی محمد غلامرضا 120735 عکاسی دیجیتال 2 AV-103/2 _ 100 گلستان 1398/08/22 قبول  
غفاری راد آزاده محمد 29955 مبلمان سبز(FSC) - غیرحضوری-مجازی WO-133 90 _ گلستان 1398/08/14 قبول  
فرجی علی حسین 865 انتقال قدرت 1 AT-342 95 90 گلستان 1398/08/14 قبول  
فلاح مهربانو حجت اله 4774 دریم کچر(تزئینات کاربردی قلاب بافی) SE-388 _ 95 گلستان 1398/08/29 قبول  
قره خانی محمدتقی عباس 3703 مکالمه شغلی 1 انگلیسی FL-571 71 _ گلستان 1398/08/22 قبول  
کریمی حسین علی 17 وسایل گازسوز خانگی و هود آشپزخانه IN-167 88 83 گلستان 1398/08/29 قبول  
ملاشاهی جواد عباسعلی 415 ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد UB-225/1 _ 98 گلستان 1398/08/22 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.