سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموزی
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اسمعیلی رضا ذبیح اله 3 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 48 _ قزوین 1398/08/29 مردود  
طاهرخانی مجید بهرامعلی 715 حفاظت و ایمنی عمومی در محیط کار HS-001 100 90 قزوین 1398/08/29 قبول  
فتائی امید عیسی 314 میکرومستر EL-412 _ 89 قزوین 1398/08/22 قبول  
کریمایی توران علی اصغر 536 تحلیل و طراحی استاتیکی سازه های بتنی ETABS UB-465 _ 81 قزوین 1398/08/22 قبول  
محمدخانی علی رحیم 3581 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 غ _ قزوین 1398/08/22 مردود غیبت بیش از ده درصد
مطهری نیا محمدعلی عبداله 1553  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 90 قزوین 1398/08/29 قبول  
موسوی نژاد سیدداراب سید منصور 4310614256 آشنایی با نرم افزار Autocad Electrical PE-044 _ 92 قزوین 1398/08/22 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.