سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
آبان98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
صم سیده فریبا علی اصغر 678 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 86 خراسان رضوی 1398/06/27 قبول اجرا در استان
یعقوبی رضوان گل محمد 37 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 99 خراسان رضوی 1398/06/28 قبول اجرا در استان
غلامعلی قیطاقی انیس علی 1663 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 93 خراسان رضوی 1398/06/29 قبول اجرا در استان
عباسیان محمد علی اصغر 1084 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ غ خراسان رضوی 1398/06/30 مردود اجرا در استان
شایگان مقدم افسانه علی اصغر 12 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ غ خراسان رضوی 1398/06/31 مردود اجرا در استان
شمس آبادی مریم محمدرضا 2521 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 96 خراسان رضوی 1398/06/32 قبول اجرا در استان
حسن پور طاهره حسن 19 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 خراسان رضوی 1398/06/33 قبول اجرا در استان
صادق زاده هاشم علی اکبر 19 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 100 خراسان رضوی 1398/06/34 قبول اجرا در استان
محمدی مقدم حسین محمدعلی 947 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 خراسان رضوی 1398/06/35 قبول اجرا در استان
برات زاده رضا عیسی 6 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 85 خراسان رضوی 1398/06/36 قبول اجرا در استان
موسوی ازغندی سیده ملیحه سید حسین 4844 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 خراسان رضوی 1398/06/37 قبول اجرا در استان
درویشی افسانه محمود 1406 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 خراسان رضوی 1398/06/38 قبول اجرا در استان
آهنگرانی محمدعلی عیسی 3 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ غ خراسان رضوی 1398/06/39 مردود اجرا در استان
فتحی سمیه هادی 452 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 98 خراسان رضوی 1398/06/40 قبول اجرا در استان
فاتحی فاطمه غلامحسن 5220137115 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 خراسان رضوی 1398/06/41 قبول اجرا در استان
رهنما فرنوش علی 287 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 97 خراسان رضوی 1398/06/42 قبول اجرا در استان
بیگم رسولی نجمه حسین 43296 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 96 خراسان رضوی 1398/06/43 قبول اجرا در استان
انتظاری رسول محمدحسن 4602 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ غ خراسان رضوی 1398/06/44 مردود اجرا در استان
فاتحی توپکانلو معصومه حسین 882 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 86 خراسان رضوی 1398/06/45 قبول اجرا در استان
حسینی سیدمحمد سیدطاها 520 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 94 خراسان رضوی 1398/06/46 قبول اجرا در استان
زاهدی زهرا محمدحسن 9712 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 92 خراسان رضوی 1398/06/47 قبول اجرا در استان
رضوی سید سعید سیدعلی 3855 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ غ خراسان رضوی 1398/06/48 مردود اجرا در استان
میرجلیلی امین علی اصغر 488 JAVA SCRIPT IT-530 70/80 92 خراسان رضوی 1398/08/14 قبول  
خادمپیر محمدحسن ابراهیم 172 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 93/30 91 خراسان رضوی 1398/08/14 قبول  
سرابیان مقدم علی اصغر حسن 40998 بازرسی جوش به روش مایعات نافذ WE-057/1 81 90 خراسان رضوی 1398/08/14 قبول  
سلامتی فر عبداله محمد حسین 1156 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 79/59 _ خراسان رضوی 1398/08/14 قبول  
سیدی سیدمهدی سید محمد 17989 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 90/10 _ خراسان رضوی 1398/08/14 قبول  
ایرانمنش مهرنوش غلامرضا 222 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 93 خراسان رضوی 1398/08/14 قبول  
خسروجردی محبوبه حسین 338 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ غ خراسان رضوی 1398/08/14 مردود  
صادق زاده هاشم علی اکبر 19 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 94 خراسان رضوی 1398/08/14 قبول  
لطفی سمیه محمدعلی 10 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 93 خراسان رضوی 1398/08/14 قبول  
نیکپور حمیدرضا علی 1939 کولرهای گازی اسپیلت سطح 1 IN-015 87/50 90 خراسان رضوی 1398/08/14 قبول  
سالاری ایوری زهرا محمود 9 مبانی رنگ WO-081 _ 92 خراسان رضوی 1398/08/14 قبول  
طاهری معصومه علی اکبر 719 مبانی رنگ WO-081 _ 92 خراسان رضوی 1398/08/14 قبول  
هاشمی حلیمه محمدرحیم 1 مبانی رنگ WO-081 _ 92 خراسان رضوی 1398/08/14 قبول  
رام مرضیه محمدحسن 29554 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 94 خراسان رضوی 1398/08/14 قبول  
صیادی لطف آبادی فرانک گل محمد 3733 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 100 خراسان رضوی 1398/08/14 قبول  
قهرمانی مینا رضاقلی 7 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 90 خراسان رضوی 1398/08/14 قبول  
عربانی دانا رسول عظیم 169 نقاشی خودرو 1 AT-400 _ 88 خراسان رضوی 1398/08/14 قبول  
رحیمی آغ چشمه سمیه حیدر 10144 ابزارتیزکنی(مجازی-غیرحضوری) MA-023/1 85 _ خراسان رضوی 1398/08/22 قبول  
سامی مریم صولت 1959 انرژی های نو ( انرژیهای تجدید پذیر) PE-022 96/70 _ خراسان رضوی 1398/08/22 قبول اجرا در استان خراسان شمالی
خورشاهی جواد جلیل 18 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 100 _ خراسان رضوی 1398/08/22 قبول دوره تکراری
رضوی تقوی سید سعید سید علی 3855 بررسی نرم افزارهای تعمیر و مدیریت موبایل و تبلت (غیرحضوری) EL-212/33 60 _ خراسان رضوی 1398/08/22 مردود  
شیردل زهرا غلامحسین 139 خراطی WO-506 _ 89 خراسان رضوی 1398/08/22 قبول  
خسروجردی محبوبه حسین 338 رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-443 _ غ خراسان رضوی 1398/08/22 مردود غیبت بیش از ده درصد
قهرمانی مینا رضاقلی 7 شلوار دوزی SE-213 _ 93 خراسان رضوی 1398/08/22 قبول  
خاکشور امید علیرضا 641 مربیگری نانوایی (مقدماتی) FI-008 83/30 97 خراسان رضوی 1398/08/22 قبول  
سیاوشی مریم محمدعلی 3233 مربیگری نانوایی (مقدماتی) FI-008 93/30 96 خراسان رضوی 1398/08/22 قبول  
پرتوزان قدیر کریم 306 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 88 _ خراسان رضوی 1398/08/29 قبول  
خورشاهی جواد جلیل 18 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 غ _ خراسان رضوی 1398/08/29 مردود  
رضوی تقوی سیدسعید سیدعلی 3855 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 80 _ خراسان رضوی 1398/08/29 قبول  
عباسیان محمد علی اصغر 1084 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 غ _ خراسان رضوی 1398/08/29 مردود  
خباز مافی نژاد مجید غلامرضا 4430 تعمیرات گیربکس اتوماتیک 6 سرعته خودروهای هیوندا و کیا AT-426 85 88 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول  
مداح امامقلی امین غلامرضا 0770173561 تعمیرات گیربکس اتوماتیک 6 سرعته خودروهای هیوندا و کیا AT-426 95 90 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول  
رجائیان نرگس زین العابدین 49 دریم کچر(تزئینات کاربردی قلاب بافی) SE-388 _ 90 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول  
رضوی فرد عباس حسین 1332 فنون راهنمای مسافر HT-002 93/30 94 خراسان رضوی 1398/08/29 قبول  
سیدی سیدمهدی سید محمد 17989 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری-مجازی) UB-430 - 94 خراسان رضوی 1398/07/24 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.