سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
آل طاها سید مسعود سید محمد 33 پمپ سطح 1 IN-019 84 98 همدان 1398/07/03 قبول  
حسینی مجتبی محمد 60 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E2 WE-079 _ 89 همدان 1398/07/03 قبول  
محمدی روح اله حجت اله 17 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E2 WE-079 _ 95 همدان 1398/07/03 قبول  
وزینی افشار مصطفی رضا 198 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E2 WE-079 _ 87 همدان 1398/07/03 قبول  
شمسی عاطفه نظر 269 خراش روی فلز WO-049 _ 98 همدان 1398/07/03 قبول  
گودرزی زهرا علی محمد 607 خراش روی فلز WO-049 _ 90 همدان 1398/07/03 قبول  
حصارخانی محمد رضا 22 هیدرولیک کاربردی AT-634 _ 97 همدان 1398/07/03 قبول  
فتحیان راسخ علی اصغر 6775 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 95 همدان 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
زمانی نیا طیبه ذبیح اله 2825 آزمایشگاه انگلیسی 4 FL-345/1 78 _ همدان 1398/07/10 قبول  
بیرامی مریم روح اله 11995 مانتو صنعتی SE-336 _ 85 همدان 1398/07/10 قبول  
لطفیان مریم عبدالکریم 9171 مانتو صنعتی SE-336 _ 95 همدان 1398/07/10 قبول  
شفیعی فاطمه مجیداله 15028 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 غ _ همدان 1398/07/10 مردود غیبت بیش از ده درصد
زرین وفا علیرضا احمد 13874 نقشه برداری با دوربین های  Total Station (مقدماتی) UB-407/1 _ 95 همدان 1398/07/10 قبول  
زاهری علی محمد عیسی 279  اجرای دیوار جداکننده کناف UB-451 _ 90 همدان 1398/07/17 قبول  
والی خواه ندا محمد 1585 MCSA  installing & configuring windows server2012 IT-315 _ 80 همدان 1398/07/17 قبول  
زاهری علی محمد عیسی 279 اجرای دیوارهای پوششی کناف UB-467 _ 80 همدان 1398/07/17 قبول  
حصارخانی محمد غلامرضا 22 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 85 _ همدان 1398/07/17 قبول  
کزازی خدیجه محمد 202 سکه دوز SE-171 _ 94 همدان 1398/07/17 قبول  
قربانی بهادر مسعود علیرضا 2400 شناخت تخصصی ابزار برشی(Vertex) MA-123/2 _ 100 همدان 1398/07/17 قبول  
خیامی ندا بهمن 1787 لوگو PE-023 _ 92 همدان 1398/07/17 قبول  
زاهری علی محمد عیسی 279 اجرای سیستم های دکوراتیو کناف(مربیان و کارشناسان کناف) UB-461 _ 90 همدان 1398/07/24 قبول  
سماتی مهری نقی 360 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 90 همدان 1398/07/24 قبول  
ترابیان پوران علی محمد 113 ژورنال شناسی SE-191/1 _ 98 همدان 1398/07/24 قبول  
بناپور حمیدی امیر محسن 61 شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای  مقدماتی (غیر حضوری-مجازی) UB-413 _ 97 همدان 1398/07/24 قبول  
عبدالحسین زاده پری ناز محمدرضا 2815 شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای  مقدماتی (غیر حضوری-مجازی) UB-413 _ 96 همدان 1398/07/24 قبول  
گودرزدشتی سلمان ناصر 3950000331 شناخت و تفسیر تصاویر ماهواره ای  مقدماتی (غیر حضوری-مجازی) UB-413 _ 98 همدان 1398/07/24 قبول  
کاوسی محمد عبدالحسین 8773 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 100 _ همدان 1398/07/24 قبول  
ترابیان پوران علی محمد 113 بهداشت روانی در محیط کار PD-125 96/70 93 همدان 1398/08/01 قبول  
رضایی صابر مهدی حبیب اله 953 تعمیر و نگهداری دستگاههای جوشکاری قوس الکتریکی(SMAW)و(GMAW)(از نوع متعارفConventional) WE-082 _ 90 همدان 1398/08/01 قبول  
شفیعی فاطمه مجیداله 15028 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 70 _ همدان 1398/08/01 قبول  
زیبایی شهناز حسین 14748 رفوگر پارچه SE-387 _ 85 همدان 1398/08/01 قبول  
نجاتی طیبه حجت اله 8758 رفوگر پارچه SE-387 _ 85 همدان 1398/08/01 قبول  
فیوضی طاهره سعید 71 گوهرتراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی(تراش دامله) SE-384 _ 80 همدان 1398/08/01 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.