سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اسلامی سمیه محمد 143 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 93 یزد 1398/07/03 قبول  
افضلی آزیتا محمدآقا 82 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 100 یزد 1398/07/03 قبول  
پوراحمدیه اردکان حمیده حسین 1178 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 90 یزد 1398/07/03 قبول  
طباطبایی صدیقه سید کمال 1039 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 91 یزد 1398/07/03 قبول  
بیدکی مریم علیرضا 1713 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 83/30 96 یزد 1398/07/03 قبول  
جهانی عصمت علی محمد 428 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 76/70 92 یزد 1398/07/03 قبول  
جهانی پور لیلا محمدعلی 309 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 86/70 94 یزد 1398/07/03 قبول  
رهاویان فاطمه محمدجواد 1275 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 86/70 95 یزد 1398/07/03 قبول  
صداقت پور لیلا حسن 934 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/30 95 یزد 1398/07/03 قبول  
سلطان عطار زهره محمدصالح 338 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 96 یزد 1398/07/03 قبول  
صمصام آباد اعظم محمد حسن 175 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 95 یزد 1398/07/03 قبول  
هادیان زکیه نصراله 1195 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 95 یزد 1398/07/03 قبول  
کریمی فاطمه محمدعلی 85 پداگوژی PD-159 80 88/25 یزد 1398/07/03 قبول  
جلالی فریبا محمد 430 خراش روی فلز WO-049 _ 100 یزد 1398/07/03 قبول  
ایزدی فر نسرین رضا 363 منبت و کنده کاری روی چوب(صنایع چوب) WO-019/1 _ 92 یزد 1398/07/03 قبول  
کرمی حمیدرضا رسول 16 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 94 یزد 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
رایگان علی حسین 232 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 88 یزد 1398/07/10 قبول  
فتوحی عظیمه یوسفعلی 26 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 95 یزد 1398/07/10 قبول  
رادمنش عصمت رمضان 198 مانتو صنعتی SE-336 _ 97 یزد 1398/07/10 قبول  
کریمی فاطمه محمدعلی 85 مانتو صنعتی SE-336 _ 97 یزد 1398/07/10 قبول  
کرمی حمیدرضا رسول 16  اجرای دیوار جداکننده کناف UB-451 _ 98 یزد 1398/07/17 قبول  
کرمی حمیدرضا رسول 16 اجرای دیوارهای پوششی کناف UB-467 _ 98 یزد 1398/07/17 قبول  
طباطبائی زهراالسادات سید محمد 140 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 100 _ یزد 1398/07/17 قبول  
زارع احمد حسن 3 شناخت تخصصی ابزار برشی(Vertex) MA-123/2 _ 100 یزد 1398/07/17 قبول  
فاتحی فیض آباد مجید ابوالقاسم 1 PLC  مقدماتی دلتا PE-425 _ 95 یزد 1398/07/24 قبول  
کرمی حمیدرضا رسول 16 اجرای سیستم های دکوراتیو کناف(مربیان و کارشناسان کناف) UB-461 _ 90 یزد 1398/07/24 قبول  
دانش نیا ناصر خلیل 212 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 96 یزد 1398/07/24 قبول  
دهقانی تفتی نرگس احمدعلی 9008 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 98 یزد 1398/07/24 قبول  
مهیاری ابرقوئی طاهره براتعلی 535 خلاقیت در صنایع دستی WO-083 _ 96 یزد 1398/07/24 قبول  
رفیعی مجومرد اعظم ابوالحسن 67 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 52 _ یزد 1398/07/24 مردود  
کمالیان فاطمه صفر 5 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 36 _ یزد 1398/07/24 مردود  
جلالی فریبا محمد 430 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ یزد 1398/08/01 قبول  
زارع نسرین محمدرضا 4 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ یزد 1398/08/01 قبول  
طباطبائی صدیقه سید کمال 1039 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ یزد 1398/08/01 قبول  
فراشی ابرقوئی نرگس حسن 170 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ یزد 1398/08/01 قبول  
محمدی احمدآبادی طیبه عبدالحسین 2152 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 94/40 _ یزد 1398/08/01 قبول  
مسلمان یزدی فاطمه حبیب 528 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ یزد 1398/08/01 قبول  
دهستانی علی غلامرضا 348 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 95 یزد 1398/08/01 قبول  
دهقانی فیروز آبادی جمال محمود 3722 تکنولوژی آموزشی PD-802 _ 98 یزد 1398/08/01 قبول  
رفیعی مجومرد اعظم ابوالحسن 67 تکنولوژی آموزشی PD-802 _ 97 یزد 1398/08/01 قبول  
طایفی نصرآبادی سعیده علی 4420038845 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 95 _ یزد 1398/08/01 قبول  
بیدکی مریم علیرضا 1713 رفوگر پارچه SE-387 _ 95 یزد 1398/08/01 قبول  
جهانی عصمت علی محمد 428 رفوگر پارچه SE-387 _ 88 یزد 1398/08/01 قبول  
سلطان عطار زهره محمدصالح 338 رفوگر پارچه SE-387 _ 90 یزد 1398/08/01 قبول  
طباطبائی معصومه السادات سید محمود 681 گوهرتراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی(تراش دامله) SE-384 _ 96 یزد 1398/08/01 قبول  
فتاحی اردکانی اعظم عباس 1158 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 100 یزد 1398/06/27 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.