سال ۱۴۰۰ ، سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اسلامی سمیه محمد 143 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 93 یزد 1398/07/03 قبول  
افضلی آزیتا محمدآقا 82 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 100 یزد 1398/07/03 قبول  
پوراحمدیه اردکان حمیده حسین 1178 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 90 یزد 1398/07/03 قبول  
طباطبایی صدیقه سید کمال 1039 الگوساز و دوخت بالاتنه ( متد مولر) SE-122/1 _ 91 یزد 1398/07/03 قبول  
بیدکی مریم علیرضا 1713 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 83/30 96 یزد 1398/07/03 قبول  
جهانی عصمت علی محمد 428 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 76/70 92 یزد 1398/07/03 قبول  
جهانی پور لیلا محمدعلی 309 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 86/70 94 یزد 1398/07/03 قبول  
رهاویان فاطمه محمدجواد 1275 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 86/70 95 یزد 1398/07/03 قبول  
صداقت پور لیلا حسن 934 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 93/30 95 یزد 1398/07/03 قبول  
سلطان عطار زهره محمدصالح 338 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 96 یزد 1398/07/03 قبول  
صمصام آباد اعظم محمد حسن 175 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 95 یزد 1398/07/03 قبول  
هادیان زکیه نصراله 1195 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 95 یزد 1398/07/03 قبول  
کریمی فاطمه محمدعلی 85 پداگوژی PD-159 80 88/25 یزد 1398/07/03 قبول  
جلالی فریبا محمد 430 خراش روی فلز WO-049 _ 100 یزد 1398/07/03 قبول  
ایزدی فر نسرین رضا 363 منبت و کنده کاری روی چوب(صنایع چوب) WO-019/1 _ 92 یزد 1398/07/03 قبول  
کرمی حمیدرضا رسول 16 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 94 یزد 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
رایگان علی حسین 232 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 92 88 یزد 1398/07/10 قبول  
فتوحی عظیمه یوسفعلی 26 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 95 یزد 1398/07/10 قبول  
رادمنش عصمت رمضان 198 مانتو صنعتی SE-336 _ 97 یزد 1398/07/10 قبول  
کریمی فاطمه محمدعلی 85 مانتو صنعتی SE-336 _ 97 یزد 1398/07/10 قبول  
کرمی حمیدرضا رسول 16  اجرای دیوار جداکننده کناف UB-451 _ 98 یزد 1398/07/17 قبول  
کرمی حمیدرضا رسول 16 اجرای دیوارهای پوششی کناف UB-467 _ 98 یزد 1398/07/17 قبول  
طباطبائی زهراالسادات سید محمد 140 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 100 _ یزد 1398/07/17 قبول  
زارع احمد حسن 3 شناخت تخصصی ابزار برشی(Vertex) MA-123/2 _ 100 یزد 1398/07/17 قبول  
فاتحی فیض آباد مجید ابوالقاسم 1 PLC  مقدماتی دلتا PE-425 _ 95 یزد 1398/07/24 قبول  
کرمی حمیدرضا رسول 16 اجرای سیستم های دکوراتیو کناف(مربیان و کارشناسان کناف) UB-461 _ 90 یزد 1398/07/24 قبول  
دانش نیا ناصر خلیل 212 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 96 یزد 1398/07/24 قبول  
دهقانی تفتی نرگس احمدعلی 9008 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 98 یزد 1398/07/24 قبول  
مهیاری ابرقوئی طاهره براتعلی 535 خلاقیت در صنایع دستی WO-083 _ 96 یزد 1398/07/24 قبول  
رفیعی مجومرد اعظم ابوالحسن 67 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 52 _ یزد 1398/07/24 مردود  
کمالیان فاطمه صفر 5 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 36 _ یزد 1398/07/24 مردود  
جلالی فریبا محمد 430 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ یزد 1398/08/01 قبول  
زارع نسرین محمدرضا 4 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ یزد 1398/08/01 قبول  
طباطبائی صدیقه سید کمال 1039 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ یزد 1398/08/01 قبول  
فراشی ابرقوئی نرگس حسن 170 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ یزد 1398/08/01 قبول  
محمدی احمدآبادی طیبه عبدالحسین 2152 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 94/40 _ یزد 1398/08/01 قبول  
مسلمان یزدی فاطمه حبیب 528 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ یزد 1398/08/01 قبول  
دهستانی علی غلامرضا 348 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 95 یزد 1398/08/01 قبول  
دهقانی فیروز آبادی جمال محمود 3722 تکنولوژی آموزشی PD-802 _ 98 یزد 1398/08/01 قبول  
رفیعی مجومرد اعظم ابوالحسن 67 تکنولوژی آموزشی PD-802 _ 97 یزد 1398/08/01 قبول  
طایفی نصرآبادی سعیده علی 4420038845 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 95 _ یزد 1398/08/01 قبول  
بیدکی مریم علیرضا 1713 رفوگر پارچه SE-387 _ 95 یزد 1398/08/01 قبول  
جهانی عصمت علی محمد 428 رفوگر پارچه SE-387 _ 88 یزد 1398/08/01 قبول  
سلطان عطار زهره محمدصالح 338 رفوگر پارچه SE-387 _ 90 یزد 1398/08/01 قبول  
طباطبائی معصومه السادات سید محمود 681 گوهرتراشی مقدماتی سنگ های نیمه قیمتی(تراش دامله) SE-384 _ 96 یزد 1398/08/01 قبول  
فتاحی اردکانی اعظم عباس 1158 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 _ 100 یزد 1398/06/27 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.