سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مهر98بازآموز
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
جلوانی اصفهانی محمد رمضانعلی 2490 اخلاق حرفه ای  PD-122 _ 90 اصفهان 1398/07/24 قبول  
جزینی افشین نعمت اله 57645 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 95 95 اصفهان 1398/07/03 قبول  
معینی نجف آبادی مهدی محمود 825 اصول کاشت و داشت و برداشت گیاهان داروئی FO-201/1 95 95 اصفهان 1398/08/01 قبول  
زمانپور بروجنی کامران خیراله 75 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 94/40 _ اصفهان 1398/07/10 قبول  
کاویانی آرانی علیرضا محمدعلی 623 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 91/60 _ اصفهان 1398/07/10 قبول  
حکیمی علی اسماعیل 10 الکترونیک خودرو(مجازی-غیرحضوری) AT-659 85 _ اصفهان 1398/08/01 قبول  
فرازبخت نوید اسداله 1544 انتقال قدرت معمولی 2 AT-343 100 92 اصفهان 1398/07/17 قبول  
ملکیان نایینی زهرا رضا 338 ایجاد طرح روی چوب با برق(روش لیختنبرگ)  WO-129 _ 90 اصفهان 1398/07/24 قبول  
طالبی طیبه علی اصغر 2617 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 80 88 اصفهان 1398/07/03 قبول  
طاهری بهجت علی اصغر 48 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 90 85 اصفهان 1398/07/03 قبول  
توکلی سعید اصغر 7949 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 93/30 90 اصفهان 1398/07/03 قبول  
ملایی اردستانی محمدهادی یوسف 80 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 93/30 90 اصفهان 1398/07/03 قبول  
سلطانیان زهره حسین 21 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 94/40 _ اصفهان 1398/08/01 قبول  
صفاری پور فاطمه محمدقاسم 1807 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 94/40 _ اصفهان 1398/08/01 قبول  
آقاجانی محسن رضا 3855 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 90 اصفهان 1398/07/03 قبول  
آصفی محمدمهدی عباسعلی 86 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 97 اصفهان 1398/07/24 قبول  
نباتیان سمیه عباسعلی 600 بافت با گره های چهارگانه SE-359 _ 89 اصفهان 1398/07/03 قبول  
خداشناس مه جبین اسماعیل 1453 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 90 اصفهان 1398/07/24 قبول  
طالبی سده طیبه علی اصغر 2617 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 90 اصفهان 1398/07/24 قبول  
نادری دره شوری مهرداد قربان 804 برق خودرو 2 AT-329 90 88 اصفهان 1398/08/01 قبول  
اربابی مرضیه محمد 472 بهداشت روانی در محیط کار PD-125 96/70 93 اصفهان 1398/08/01 قبول  
سلامتی قمصری فاطمه محمد 294 پداگوژی PD-159 70 93 اصفهان 1398/07/03 قبول  
امیرشجاعی ابراهیم نصراله 579 پمپ سطح 1 IN-019 72 95 اصفهان 1398/07/03 قبول  
فخاری اکبر اسفندیار 1693 پمپ سطح 1 IN-019 80 95 اصفهان 1398/07/03 قبول  
الهامی فهیمه قاسم 298 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 96 _ اصفهان 1398/07/17 قبول  
عشقی مژده محمد اسماعیل 1190148153 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 64 _ اصفهان 1398/07/17 مردود  
رضیان سید مسعود سید مرتضی 48712 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 100 اصفهان 1398/07/24 قبول  
عباسی سمیرا داراب 327 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 100 اصفهان 1398/07/24 قبول  
لایقی احمدرضا مظفر 1257 تربیت مربی کارآفرینی نوجوانان (کمپ کارآفرینی) PD-926 _ 100 اصفهان 1398/07/24 قبول  
خبازی مجید نعمت اله 467 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 94 اصفهان 1398/08/01 قبول  
ایمانی بیدگلی وجیهه محمد 381 خلاقیت در صنایع دستی WO-083 _ 97 اصفهان 1398/07/24 قبول  
علینقی جمالوئی فاطمه خسرو 749 خلاقیت در صنایع دستی WO-083 _ 96 اصفهان 1398/07/24 قبول  
هنرمند مهین ابراهیم 65828 رفوگر پارچه SE-387 _ 80 اصفهان 1398/08/01 قبول  
بهیار مهدی محمدعلی 50334 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 89 اصفهان 1398/07/10 قبول  
طاهری بهجت علی اصغر 48 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 88 اصفهان 1398/07/10 قبول  
احمد پور  طاهره خان بابا 4898 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 82 اصفهان 1397/09/21 قبول اصلاحیه-آموزشگاه آزاد
ایرانپور مبارکه زهره مهدی 211 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 81 اصفهان 1397/09/21 قبول اصلاحیه-آموزشگاه آزاد
پوربافرانی فاطمه احمد 32 ژورنال شناسی SE-191/1 _ 99 اصفهان 1398/07/24 قبول  
سمیعی کیا سمیه غلامرضا 4768 ژورنال شناسی SE-191/1 _ 100 اصفهان 1398/07/24 قبول  
عمادی مرضیه حسین 1392 ژورنال شناسی SE-191/1 _ 100 اصفهان 1398/07/24 قبول  
میرمسیب زهرا حبیب اله 20057 ژورنال شناسی SE-191/1 _ 100 اصفهان 1398/07/24 قبول  
رضائی عوض اردشیر 9 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 85 _ اصفهان 1398/07/17 قبول  
پناهنده آب و خاک مریم حسین 61565 سکه دوز SE-171 _ 95 اصفهان 1398/07/17 قبول  
علینقی جمالوئی فاطمه خسرو 749 سکه دوز SE-171 _ 95 اصفهان 1398/07/17 قبول  
آقاسید جعفری مفرد فهیمه اسماعیل 3024 فرآوری خشکبار FI-007 93/30 92 اصفهان 1398/07/17 قبول  
جبرائیلی مهدی محمود 654 کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی DC/AC PE-407 84 92 اصفهان 1398/07/03 قبول  
پوربافرانی فاطمه احمد 32 مانتو صنعتی SE-336 _ 97 اصفهان 1398/07/10 قبول  
مهابادی روح اله محمدعلی 31 مبانی ماشین های الکتریکی PE-011 70 _ اصفهان 1398/07/17 قبول  
راونجی فاطمه احمد 66 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 72 _ اصفهان 1398/07/10 قبول  
عشقی مژده محمد اسماعیل 1190148153 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 88 _ اصفهان 1398/07/24 قبول  
اورک شیرانی مرضیه اصغر 49875 مدیریت آموزشی PD-130 88 89 اصفهان 1398/07/10 قبول  
دولت آبادی سید میثم سید مصطفی 198 مدیریت موتور مقدماتی 2 AT-599/1 90 89 اصفهان 1398/07/03 قبول  
فلاح زاده مریم محمد 642 معرق کاشی WO-047 _ 93 اصفهان 1398/07/17 قبول  
باقری تبار محسن اسماعیل 1160137463 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 75 _ اصفهان 1398/07/24 قبول  
اکبرپوری مرضیه احمد 3440 منبت و کنده کاری روی چوب(صنایع چوب) WO-019/1 _ 94 اصفهان 1398/07/03 قبول  
حکیمیان محبوبه صادق 461 منبت و کنده کاری روی چوب(صنایع چوب) WO-019/1 _ 91 اصفهان 1398/07/03 قبول  
شریفی الهه حسین 1870 منبت و کنده کاری روی چوب(صنایع چوب) WO-019/1 _ 94 اصفهان 1398/07/03 قبول  
صادقی حداد زواره عاطفه عبدالعلی 1180014121 منبت و کنده کاری روی چوب(صنایع چوب) WO-019/1 _ 94 اصفهان 1398/07/03 قبول  
نمدیان مجرد مریم محمد 50341 منبت و کنده کاری روی چوب(صنایع چوب) WO-019/1 _ 96 اصفهان 1398/07/03 قبول  
نمدیان مجرد نرگس محمد 2043 منبت و کنده کاری روی چوب(صنایع چوب) WO-019/1 _ 96 اصفهان 1398/07/03 قبول  
اعتدالی محمدرضا خسرو 93 نظام آراستگی محیط کار PD-202 92 95 اصفهان 1398/07/03 قبول  
جلالی ورنامخواستی ابراهیم محمد 41 نظام آراستگی محیط کار PD-202 100 100 اصفهان 1398/07/03 قبول  
جلالیان علی رضا 7 نظام آراستگی محیط کار PD-202 96 96 اصفهان 1398/07/03 قبول  
نصرمنش زهرا نصراله 190 نقاشی با آبرنگ WO-066 _ 95 اصفهان 1398/07/17 قبول  
ییلاقی بیدقی مبینا عبدالکریم 200 نقاشی با آبرنگ WO-066 _ 95 اصفهان 1398/07/17 قبول  
سلطانی حسنعلی ناصر 848 نقشه برداری با دوربین های  Total Station (مقدماتی) UB-407/1 _ 90 اصفهان 1398/07/10 قبول  
شریف عظیمه علی اکبر 2309 نقشه برداری با دوربین های  Total Station (مقدماتی) UB-407/1 _ 100 اصفهان 1398/07/10 قبول  
عباسی جوزدانی مجید سیف اله 116 نقشه برداری با دوربین های  Total Station (مقدماتی) UB-407/1 _ 90 اصفهان 1398/07/10 قبول  
نادیان امیرحسین حسین علی 1230 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 96 اصفهان 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
گل افشار بهروز اصغر 3356 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 94 اصفهان 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
احمدی داوود حسینعلی 174 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 93 اصفهان 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
سلطانی حسنعلی ناصر 848 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 94 اصفهان 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
علی نقی نائینی محسن مصطفی 3885 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 94 اصفهان 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
توانگر حسن ناصر 8766 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 94 اصفهان 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
نصرآزادانی بهار اصغر 2221 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 90 اصفهان 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
توکلی علی اصغر 873 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 97 اصفهان 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
فخاری اکبر اسفندیار 1693 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 95 اصفهان 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
عباسی جوزدانی مجید سیف اله 116 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 95 اصفهان 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
قرشی نفیسه سادات سید ناصر 1147 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 95 اصفهان 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
پیراسته مریم حسین 49 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 97 اصفهان 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
زمانی عبداله لطیف 1229927646 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 94 اصفهان 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
شریفی حمید مرتضی 1178 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 97 اصفهان 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
سلمانی خواجوی وحید محمد 1381 معرفی سیستم های اجرای نمای آجری UB-417 _ 90 اصفهان 1398/07/04 قبول اجرا در استان اصفهان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.