سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
شهريور 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
احمدی مرتضی حبیب 1804 Wincc Flexibleمقدماتی EL-556/0 _ 85 مرکزی 1398/06/06 قبول  
جعفری محمدرضا عبداله 178 اصول، طراحی و کاربرد منابع سوئیچینگ مجازی - غیرحضوری EL-925/0 97/30 _ مرکزی 1398/06/06 قبول  
حقانی سمیه نصرت اله 177 حسابداری مالیاتی PD-708 100 100 مرکزی 1398/06/06 قبول  
عبدالحسینی مهدی ابراهیم 29 شناسایی و طبقه بندی و کاربرد کلید فولادها WE-051 90 86 مرکزی 1398/06/06 قبول  
خادم زاده نجما محمدحسین 740 هوش تجاری( هوشمندسازی کسب و کار) بر پایه Microsoft Power Bi (مقدماتی)(غیر حضوری- مجازی) IT-811 92 _ مرکزی 1398/06/06 قبول  
عشقعلی علی ابوالقاسم 1061 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 60 90 مرکزی 1398/06/13 مردود  
مالمیر رضا کریم قلی 3 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 76/70 95 مرکزی 1398/06/13 قبول  
منجزی سعید عبدل 432 بازرسی مخازن ذخیره سقف شناور WE-073/1 87/50 93 مرکزی 1398/06/13 قبول  
مهدوی مجید محمد 1912 جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ (T.AL.4.1 ) WE-041/1 _ 89 مرکزی 1398/06/13 قبول  
فخر شهریار محمدعلی 185 جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ (T.AL.4.1 ) WE-041/1 _ 87 مرکزی 1398/06/13 قبول  
مهراد سیامک عزت اله 3320 جوشکاری آلومینیوم با فرایند تیگ (T.AL.4.1 ) WE-041/1 _ 91 مرکزی 1398/06/13 قبول  
حقانی سمیه نصرت اله 177 کاربری امور بانکی PD-709 100 100 مرکزی 1398/06/13 قبول  
زاهدی مریم ابوالفضل 160 کشت زعفران FO-889 90 95 مرکزی 1398/06/13 قبول  
حسنی سجاد علیرضا 409 مبانی برق و الکترونیک خودرو 1 AT-201/1 100 94 مرکزی 1398/06/13 قبول  
عسگری اکرم ذبیح اله 2221 مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی(مجازی-غیرحضوری) IT-23 64 _ مرکزی 1398/06/13 مردود  
خیرخواه حسین عباس 406 معرق و منبت WO-010 _ 95 مرکزی 1398/06/13 قبول  
غلامی بانو محمد 2007 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 80 _ مرکزی 1398/06/27 قبول  
خاکباز مریم علی 582 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی AV-367 _ 90 مرکزی 1398/06/27 قبول  
استاد اکبری صدیقه امراله 2535 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی AV-367 _ 97 مرکزی 1398/06/27 قبول  
روشن طیبه محمدرضا 743 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 100 مرکزی 1398/06/27 قبول  
حسنی رباط ترکی سمیرا محمد 3 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 98 مرکزی 1398/06/27 قبول  
اکبری حلیمه حسین 194 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 96 مرکزی 1398/06/27 قبول  
خادم زاده نجما محمدحسین 740 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 40 _ مرکزی 1398/06/27 مردود  
جاویدان فر بهنام عبدالکریم 890 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 90 مرکزی 1398/06/27 قبول  
حسینی مهدی حسن 4 طراح سیستم های هوشمند مبتنی بر IOT مقدماتی(Internet Of Things) EL-921/0 _ 95 مرکزی 1398/06/27 قبول  
ملکی سعید صادق 3950243577 مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو ECU AT-504 100 94 مرکزی 1398/06/27 قبول  
اجتهادی احسان محسن 640 کار آفرینی مقدماتی PD-206 93 94 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
احمدی یاسر ابراهیم 3109 کار آفرینی مقدماتی PD-206 93 91 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
افسری مجید اکبر 12947 کار آفرینی مقدماتی PD-206 77 95 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
اکبری حلیمه حسین 194 کار آفرینی مقدماتی PD-206 97 97 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
اکبری میثم عبدالرضا 5086 کار آفرینی مقدماتی PD-206 100 95 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
باقری شتریه اکرم ولی اله 318 کار آفرینی مقدماتی PD-206 87 95 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
توکلی مهران مسعود 1886 کار آفرینی مقدماتی PD-206 87 96 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
جعفری نجمه ناصر 763 کار آفرینی مقدماتی PD-206 97 95 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
جعفری کبری رضا 2798 کار آفرینی مقدماتی PD-206 100 96 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
حسنی سمیه ولی اله 12 کار آفرینی مقدماتی PD-206 93 95 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
حسنی رباط ترکی سمیرا محمد 3 کار آفرینی مقدماتی PD-206 93 95 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
حسینی مهدی حسن 4 کار آفرینی مقدماتی PD-206 100 93 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
خلیلی درمنی الهام براتعلی 2081 کار آفرینی مقدماتی PD-206 100 93 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
دارابی مصطفی محمد مهدی 3718 کار آفرینی مقدماتی PD-206 90 93 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
دانایی فر مهدی امیرعلی 1709 کار آفرینی مقدماتی PD-206 97 100 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
سمیعی نیستانی علیرضا امین اله 1684 کار آفرینی مقدماتی PD-206 100 95 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
شاکری حامده محمد 208 کار آفرینی مقدماتی PD-206 93 97 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
صحرایی اکبر ذبیح اله 101 کار آفرینی مقدماتی PD-206 100 94 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
عیاشی زهرا مجتبی 1612 کار آفرینی مقدماتی PD-206 100 90 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
غلامی بانو محمد 2007 کار آفرینی مقدماتی PD-206 100 90 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
قربانی فاطمه محمد قاسم 1467 کار آفرینی مقدماتی PD-206 97 94 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
کمال آبادی فاطمه داود 8 کار آفرینی مقدماتی PD-206 100 99 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
مجیدی علی رضا 530 کار آفرینی مقدماتی PD-206 87 92 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
میرزایی جواد یداله 128 کار آفرینی مقدماتی PD-206 97 94 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
نظام آبادی سید وحید سید محمد 1144 کار آفرینی مقدماتی PD-206 93 95 مرکزی 1397/10/26 قبول اصلاحیه-اجرا در استان
© tvto-itc.ir . All rights reserved.