سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
شهريور 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
قربان زاده غلامحسین احسان اله 999 تیز کردن ابزار و تیغه های برنده در صنعت چوب wo-519 _ 100 اردبیل 1398/06/06 قبول  
یونسی لیلی اژدر 3 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 اردبیل 1398/06/06 قبول  
قاسمی سولماز حیدر 77 SQL SERVER 2012 IT-810/1 72/70 80 اردبیل 1398/06/13 قبول آزمون مجدد
سعادتخواه زینب امامعلی 7622 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 اردبیل 1398/06/13 قبول  
قاسمی سولماز حیدر 77 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 اردبیل 1398/06/13 قبول  
شوقی اسکندر رمضان 979 اجرای سقف کاذب کناف UB-449 _ 85 اردبیل 1398/06/13 قبول  
شوقی اسکندر رمضان 979 اجرای محصولات تخصصی کناف UB-466 _ 100 اردبیل 1398/06/13 قبول  
نوروند ماهیده ملک ثابت 5449 الگوساز  و دوخت کت و پالتو ( متد مولر ) SE-123/1 _ 98 اردبیل 1398/06/13 قبول  
سروری شهرام ضرغام 581 ایمنی در پروژه های عمرانی (مقدماتی) UB-424 75 _ اردبیل 1398/06/13 قبول  
باقریان اکبر شعیبعلی 996 طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف PE-215 92 _ اردبیل 1398/06/13 قبول  
محاسنی حسینی زهرا شکور 118935 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 92 اردبیل 1398/06/13 قبول  
محسنی آزاد سعیده محرم 7798 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 90 اردبیل 1398/06/13 قبول  
یوسفی کوهساره پروین داود 2074 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 92 اردبیل 1398/06/13 قبول  
اقبالی رویا عباسعلی 681 معرق و منبت WO-010 _ 90 اردبیل 1398/06/13 قبول  
شوقی اسکندر رمضان 979 اجرای دوره ویژه مهندسین کناف UB-462 _ 92 اردبیل 1398/06/27 قبول  
حسن زاده نمین سمیه رحیم 649 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 100 _ اردبیل 1398/06/27 قبول  
شاکر مرضیه عبدالعلی 597 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 97 اردبیل 1398/06/27 قبول  
نوری رعنا نوراله 5410 پیراهن دوزی مردانه (صنعتی) SE-141 _ 97 اردبیل 1398/06/27 قبول  
رحمانی راضیه علی 4505 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 80 اردبیل 1398/06/27 قبول  
فرهودی فردین فرهنگ 1630040746 طراحی فضای آموزشی(غیرحضوری) UB-398 _ 92 اردبیل 1398/06/27 قبول  
رنجبری یاسر حسین 1660472946 کولرهای گازی اسپیلت سطح 1 IN-015 87/50 87 اردبیل 1398/06/06 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.