سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
مرداد98نتایج بازآموزي
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اسمعیلی رضا ذبیح اله 3 آشنایی با سیستم اعلام سرقت PE-217/1 _ 100 قزوین 1398/05/02 قبول  
افشار اسبکی عباس رضا 6137 آئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم WE-085 96 92 قزوین 1398/05/02 قبول  
اله بخشی غیاثوند عیسی حسینعلی 2312 آئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم WE-085 96 90 قزوین 1398/05/02 قبول  
مناهجی فهیمه محمد 2422 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 92 _ قزوین 1398/05/02 قبول  
فروغی امیر نصرت اله 4224 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 قزوین 1398/05/09 قبول  
رحمنی لیلا موسی 70 کت مردانه با دوخت صنعتی SE-362 _ 90 قزوین 1398/05/09 قبول  
طاهرخانی نادر ناصر 1547 نقاشی خودرو 1 AT-400 _ 80 قزوین 1398/05/09 قبول  
برمایون رضا قربان علی 846  ماشین کاری در نرم افزار POWER MILL MA-044/1 _ 94 قزوین 1398/05/16 قبول  
رحمنی لیلا موسی 70 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 80 قزوین 1398/05/16 قبول  
رنجکش قصابسرائی علیرضا حسن 3690 آزمایشگاه زبان انگلیسی B-1 FL-000/2 77 _ قزوین 1398/05/16 قبول  
محمدخانی علی رحیم 3581 تراش تخصصی 1 MA-088 _ 94 قزوین 1398/05/16 قبول  
شاعری رضا ابوالفضل 4310678661 جوشکاری تیگ بر روی فولاد زنگ نزن T.S.ST3 WE-046 81 81 قزوین 1398/05/16 قبول  
مهرافشار عاطفه محمود 5270 روانشناسی عمومی PD-128 92 92 قزوین 1398/05/16 قبول  
مطهری نیا محمدعلی عبداله 1553 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 قزوین 1398/05/16 قبول  
خسرونژاد علی خبیراله 487 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 90 قزوین 1398/05/16 قبول  
موسوی سید داراب سیدمنصور 4310614256 کاربرد الکترونیک در برق صنعتی EL-414 _ 90 قزوین 1398/05/16 قبول  
رحمانی مجید محمد 4391421178 کاربرد الکترونیک در برق صنعتی EL-414 _ 92 قزوین 1398/05/16 قبول  
اصلی بیگی مصطفی عبداله 439 مولد قدرت تخصصی ( مزدا 3) AT-497 75 82 قزوین 1398/05/16 قبول  
برمایون رضا فرمان علی 845 چرخ دنده تراش تخصصی باماشین هاب MA-072 _ 90 قزوین 1398/05/23 قبول  
طاهرخانی مهدی عرب 717 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 85 _ قزوین 1398/05/23 قبول  
محمدخانی علی رحیم 3581 شناخت وکاربرد تخصصی بیرینگها(غیرحضوری-مجازی) MA-147/1 70 _ قزوین 1398/05/23 قبول  
سازنده علی اکبر محرمعلی 3  برق خودروی چری کوئین AT-632 _ 85 قزوین 1398/05/30 قبول  
حسینی سید فرشید جمشید 13498 شناخت کدهای خطا در سی ان سی MA-156 _ 90 قزوین 1398/05/30 قبول اجرا در ماشین سازی تبریز
رحمانی امید قدرت اله 517 مدیریت سیستم سوخت رسانی موتورسیکلت AT-633 _ 95 قزوین 1398/05/30 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.