سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
تيرماه 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
آذرطوس سعید ابراهیم 21145 فرزکاری 1 MA-150 _ 94 همدان 1398/04/05 قبول  
شهبازی امین دخت علی 23360 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 83 _ همدان 1398/04/05 قبول  
والی خواه ندا محمد 1585 JAVA SCRIPT IT-530 79/20 98 همدان 1398/04/12 قبول  
فاطمی یار سعید شیرولی 1 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 96 همدان 1398/04/12 قبول  
مرادی سیار عصمت محمد مراد 3594 بافت فرشینه با تور پلاستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی SE-329 _ 100 همدان 1398/04/12 قبول  
رحمانپور پروین ناصر 452 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 86 همدان 1398/04/12 قبول  
سهرابی فرد فرح ناز عین اله 49 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 88 همدان 1398/04/12 قبول  
شاکری اردشیر نیازعلی 2349 لوگو PE-023 _ 98 همدان 1398/04/12 قبول  
آروانه فاطمه حبیب 1651 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 95 _ همدان 1398/04/19 قبول  
سرابی میثم علی 741 سرویس و نگهداری خودرو(غیر حضوری- مجازی) AT-658 95 _ همدان 1398/04/19 قبول  
نادری صالح نجیب 72 سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال EL-806/2 _ 90 همدان 1398/04/19 قبول  
مومنی مسعود هوشنگ 728 سیستم های تهویه کولر خودرو AT-206 95 95 همدان 1398/04/19 قبول  
غفاریان کامبیز حمداله 32 MCSA  installing & configuring windows server2012 IT-315 _ 85 همدان 1398/04/26 قبول  
موسوی سید پرویز سیدخسرو 4860 PLC1500-TIA PORTAL EL-549/2 _ 95 همدان 1398/04/26 قبول  
نگینی محمد مهدی 751 برق خودرو 2 AT-329 65 80 همدان 1398/04/26 مردود  
الیاسی علیرضا حسین 7798 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 96/90 88 همدان 1398/04/26 قبول  
شریف فر بهاره حسین 498 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ غ همدان 1398/04/26 مردود  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.