سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
تيرماه 98نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ابراهیمی روح انگیز حیدر 446 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 99/50 تهران 1398/04/05 قبول  
آقائی تکذ سلام اله 38 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 91 تهران 1398/04/05 قبول  
بیات رقیه رحمت اله 2063 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 96 تهران 1398/04/05 قبول  
بیات سیده صغری سید عباس 15 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 100 تهران 1398/04/05 قبول  
پرورش نیاری زهره شکور 1011 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 98 تهران 1398/04/05 قبول  
خوشرفتار زهرا ابراهیم 3105 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 92 تهران 1398/04/05 قبول  
ساجد زهرا غلامرضا 1814 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 93 تهران 1398/04/05 قبول  
شاهمیری سیده ربابه سید مسیب 2082 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 90 تهران 1398/04/05 قبول  
شوشتری فاطمه علی 953 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 91 تهران 1398/04/05 قبول  
صالحی فر فروغ غفار 3790 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 92 تهران 1398/04/05 قبول  
قطب محمدی داود غلامعلی 6384 طب سنتی پیشرفته FO-202 100 80 تهران 1398/04/05 قبول  
معارف وند اعظم رضا 3645 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 96 تهران 1398/04/05 قبول  
مقدم فاطمه اسکندر 821 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 96 تهران 1398/04/05 قبول  
مهدی همدانی نسرین علی 12688 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 96 تهران 1398/04/05 قبول  
موسوی سیده سمیه سید علی اکبر 8211 مبانی رنگ WO-081 _ 95 تهران 1398/04/05 قبول  
موسوی معصومه سید جواد 33034 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 97 تهران 1398/04/05 قبول  
میرزایی عفت علیمیرزا 7 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 93 تهران 1398/04/05 قبول  
نصیرشعیبی فهیمه عزیزاله 147 ابزارشناسی(صنایع چوب) WO-570 _ 92 تهران 1398/04/12 قبول  
افراز کوروش حسین 266 آشنایی با CNC اپراتوری و برنامه نویسی MA-134 _ 90 تهران 1398/04/12 قبول  
انصاری اسداله امراله 2480152065 آموزش برق خودرو سابرینا AT-647 _ 85 تهران 1398/04/12 قبول  
پرورده صدیقه عبداله 2 بافت فرشینه با تور پلاستیکی همراه با چله کشی و نقشه کشی SE-329 _ 92 تهران 1398/04/12 قبول  
قربانی سمانه عمران 38778 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ غ تهران 1398/04/12 مردود  
کیایی علیرضا حمزه 5642 فرزکاری 2 MA-151 _ 83 تهران 1398/04/12 قبول  
افتخاری رویا حسن 2650 کاربرد نرم افزار  Googel Earth  در عمران و نقشه برداری ( غیر حضوری) UB-411 _ 94 تهران 1398/04/12 قبول  
مشهدی معصومه محمدعلی 2280 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 76/70 98 تهران 1398/04/19 قبول  
پرو صدیقه ابراهیم 31639 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 90 _ تهران 1398/04/19 قبول  
سلیم خانی مرتضی مختار 213 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 95 _ تهران 1398/04/19 قبول  
همتی میثم علی 3473 آشنایی با مفاهیم ، ابزارها و سیستم های آموزش الکترونیکی(غیر حضوری - مجازی) IT-1005 95 _ تهران 1398/04/19 قبول  
پرورده صدیقه عبداله 2 بافنده ترکیبی قالی و گلیم SE-262 _ 94 تهران 1398/04/19 قبول  
اسماعیلی سیاوش یداله 4984 برق خودرو 1 AT-328 80 85 تهران 1398/04/19 قبول دوره تکراری
هاشمی سید علیرضا سید جواد 0021544581 رنگ کاری در صنایع چوب (مقدماتی) WO-533 _ 95 تهران 1398/04/19 قبول  
آموزگار مریم قاسم 9 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 95 تهران 1398/04/19 قبول  
اسماعیلی سیاوش یداله 4984 سیستم های تهویه کولر خودرو AT-206 80 92 تهران 1398/04/19 قبول  
ورچاوند فرزاد فرهاد 139 سیستم های تهویه کولر خودرو AT-206 85 90 تهران 1398/04/19 قبول  
درویش کسا محسن منوچهر 4000134833 شبیه ساز طراحی فرآیند تولید با نرم افزار Factory I/O PE-345 _ 95 تهران 1398/04/19 قبول  
بهزادی مرجان مهدی 15322 طراحی مقدماتی WO-033/1 _ 100 تهران 1398/04/19 قبول  
کیایی علیرضا حمزه 5642 محوطه سازی UB-437 _ 96 تهران 1398/04/19 قبول  
معظمی گودرزی احمد محمد حسین 5695 محوطه سازی UB-437 _ 97 تهران 1398/04/19 قبول  
بیت سیاح رودابه عبدالرضا 883 FLASH IT-640 _ 95 تهران 1398/04/26 قبول  
سازمند علیرضا محمود 5859 اجرای سقف کاذب کناف UB-449 _ 92 تهران 1398/04/26 قبول شرکت کناف
اسدی علیرضا خدارحیم 474 اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتیOHSAS-18001 PD-214 86/70 98 تهران 1398/04/26 قبول  
کریم زاده لطیفه رحیم 1587 پلیوار دوز بلوچ(مقدماتی) SE-333 _ 94 تهران 1398/04/26 قبول  
اسماعیلی شمسی حسنعلی 798 تصویر سازی کتاب کودک WO-125 _ 95 تهران 1398/04/26 قبول  
انصاری اسداله امراله 2480152065 تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو AT-506 92 98 تهران 1398/04/26 قبول  
مولوی کرکان منوچهر فریدآذر 80 تکنولوژی کاربرد سنسور در خودرو AT-506 96 98 تهران 1398/04/26 قبول  
همتی میثم علی 3473 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 97 97 تهران 1398/04/26 قبول  
حسین زاده محمود حسین 4471 کاربرد برنامه نویسی اندروید در الکترونیک و کنترل صنعتی EL-930/0 _ 89 تهران 1398/04/26 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.