سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
خرداد 98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
محمدی فرزاد اله مراد 2295 ابزار تیز کنی 1 MA-078 80 _ کرمانشاه 1398/03/22 قبول  
داردرفشی الهه صفرعلی 429 اصول مدیریت آشپزخانه صنعتی FI-001 90 95 کرمانشاه 1398/03/22 قبول  
محمدی جوانمیر احمد 236 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 93/30 91 کرمانشاه 1398/03/22 قبول  
امانی مجد حجت اله احمد 1192 حقوق مهندسی و گزارش نویسی UB-442 92 _ کرمانشاه 1398/03/22 قبول  
رسولی تبار شهریار علی 338 طراحی و ساخت نیروگاههای فتوولتائیک(غیر حضوری - مجازی) EL-903/3 92/50 _ کرمانشاه 1398/03/22 قبول  
کریمی زهرا عباس 5863 آزمایشگاه زبان انگلیسی B-1 FL-000/2 86 _ کرمانشاه 1398/03/29 قبول  
عزیزیان میلاد محمد کریم 2752 آموزش نرم افزار Arc 10.4(Map Gis مقدماتی) UB-427 _ 93 کرمانشاه 1398/03/29 قبول  
نیازی عذرالدین ویسمراد 939 آنالیز گازهای خروجی اگزوز AT-304 95 96 کرمانشاه 1398/03/29 قبول  
خسروی سجاد اسفندیار 20 پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع (روف تاپ) IN-206 70/59 90 کرمانشاه 1398/03/29 قبول  
سلطانی پور مظفر هواس 3242880765 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 93/30 94 کرمانشاه 1398/03/29 قبول  
بشیری نصور مرتضی 142 نقشه خوانی صنعتی MA-143 93/30 90 کرمانشاه 1398/03/29 قبول  
منصوری فرهاد شرفعلی 418 نقشه خوانی صنعتی MA-143 86/70 90 کرمانشاه 1398/03/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.