سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
خرداد 98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
عرب پور داهوئی بتول حسین 473 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 70 _ کرمان 1398/03/01 قبول  
کاظمی پور نازی حسن 85 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 100 _ کرمان 1398/03/01 قبول  
تیموری فر محسن علیرضا 7 علم مواد(غیر حضوری - مجازی) MA-092/1 80 _ کرمان 1398/03/01 قبول  
رنجبر مجید احمد 283 علم مواد(غیر حضوری - مجازی) MA-092/1 85 _ کرمان 1398/03/01 قبول  
کیانی شیما احمدحسن 1593 متره وبرآورد(غیرحضوری-مجازی) UB-327/1 97 _ کرمان 1398/03/01 قبول  
خواجه حسنی رابری نجمه پرویز 3193 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 89 _ کرمان 1398/03/11 قبول  
رشیدی زرندی سمیه حسین 1057 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 89 _ کرمان 1398/03/11 قبول  
عرب پور داهوئی بتول حسین 473 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 92 _ کرمان 1398/03/11 قبول  
یعقوبی ساردو رضا کرامت 513 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 92 _ کرمان 1398/03/11 قبول  
دهقانی عباس اسحق 6457 Pet3-C FL-436/3 81 _ کرمان 1398/03/22 قبول  
نظم الدینی امیرعباس یوسف 6234 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 96/70 87 کرمان 1398/03/22 قبول  
امامی پور احسان محمد 83 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 100 _ کرمان 1398/03/22 قبول  
عباس زاده بارانی مدیحا عباس 2522 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 100 _ کرمان 1398/03/22 قبول  
فتحی زاده سجاد احمد 3020228702 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 98 کرمان 1398/03/22 قبول  
کمال الدینی رضا صفر 39 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 85 کرمان 1398/03/22 قبول  
رحمانی کوهبنانی ملیحه علی اکبر 20 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 97 _ کرمان 1398/03/22 قبول  
نصیری مهدی رضا 1292 تغذیه گیاهان زراعی و باغی FO-152 93/30 88 کرمان 1398/03/22 قبول  
جعفری نادیا نوید 512 توسعه دهنده برنامه اندروید IT-780 _ 80 کرمان 1398/03/22 قبول  
زارع زاده نوروزی مینا بهرام 16 توسعه دهنده برنامه اندروید IT-780 _ 85 کرمان 1398/03/22 قبول  
صباغ کرمانی لاله امان اله 1056 توسعه دهنده برنامه اندروید IT-780 _ 85 کرمان 1398/03/22 قبول  
زین الدینی میمند مهدیه قربانعلی 2294 شناخت وطراحی اجزای ماشین واصول ترسیم تصاویراجرائی مطابق استاندارد جهانیISO(مجازی-غیرحضوری) UB-445 _ 95 کرمان 1398/03/22 قبول  
عبدلی سلیمه غلامعلی 5423 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 94 کرمان 1398/03/22 قبول  
مهدیزاده هدا علی اکبر 5900 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 98 کرمان 1398/03/22 قبول  
حسن شاهی راویز حسن غضنفر 7 طراحی و ساخت نیروگاههای فتوولتائیک(غیر حضوری - مجازی) EL-903/3 92/50 _ کرمان 1398/03/22 قبول  
مولی زاده کارگر حسام حسن 705 طراحی و ساخت نیروگاههای فتوولتائیک(غیر حضوری - مجازی) EL-903/3 92/50 _ کرمان 1398/03/22 قبول  
خواجه خضری محسن محمد 1005 معرق چرم SE-189 _ 90 کرمان 1398/03/22 قبول  
موسایی سیمیندخت قنبر 529 MS PROJECT 2010 IT-920/1 93/30 95 کرمان 1398/03/29 قبول  
دهقانی عباس اسحق 6457 PET(Pt.)A FL-437/1 77 _ کرمان 1398/03/29 قبول  
اسدیار اکرم سید حسین 986 ایمنی در پروژه های عمرانی (مقدماتی) UB-424 80 _ کرمان 1398/03/29 قبول  
نژاد آریا امین داود 832 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 80 89 کرمان 1398/03/29 قبول  
نظم الدینی امیرعباس یوسف 6234 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 84 90 کرمان 1398/03/29 قبول  
گرکانی نژاد مشیزی امیر حسن 21 آئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم WE-085 92 90 کرمان 1398/03/29 قبول  
محمدی گیسکی علی محمد 5 آئین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم WE-085 92 91 کرمان 1398/03/29 قبول  
موسی پور هادی محمد حسین 3060227926 بازرسی جوش به روش چشمی  سطح 2 WE-060/1 50 غ کرمان 1398/03/29 مردود آزمون مجدد
حسینی نسب مصطفی عباس 2035 پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع (روف تاپ) IN-206 82/40 90 کرمان 1398/03/29 قبول  
سلمانی زاده محمد سعید علی 482 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 95 95 کرمان 1398/03/29 قبول  
شیبانی فرزاد محمدرضا 3060261296 کولرهای گازی اینورتری IN-171 86/70 80 کرمان 1398/03/29 قبول  
موسی پور هادی محمدرضا 3060227926 کولرهای گازی اینورتری IN-171 66/70 80 کرمان 1398/03/29 مردود  
زیدآبادی نژاد محمود مهدی 242 مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین ( مقدماتی) AT-610 80 96 کرمان 1398/03/29 قبول  
مهدی زاده سید مجید سید حسین جان 6 مدیریت ارتباط با مشتری PD-327 96 96 کرمان 1398/03/29 قبول  
آرون حسین علی 10866 مدیریت باغات میوه FO-888 85 88 کرمان  1398/03/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.