سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
خرداد 98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
نظری ملیحه حسن رضا 2145 برنامه ریزی و تدوین فیلم آموزشی AV-367 _ 90 خراسان رضوی 1398/03/01 قبول  
محروقی سید امین سید ابوالفضل 1859 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 95 _ خراسان رضوی 1398/03/01 قبول  
نیکخو حسین قربانعلی 2350 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 90 _ خراسان رضوی 1398/03/01 قبول  
پرستار حجت اله عباسعلی 64 علم مواد(غیر حضوری - مجازی) MA-092/1 95 _ خراسان رضوی 1398/03/01 قبول  
سرابیان مقدم علی اصغر حسن 40998 علم مواد(غیر حضوری - مجازی) MA-092/1 90 _ خراسان رضوی 1398/03/01 قبول  
غریب پور علیرضا ابراهیم 1765 علم مواد(غیر حضوری - مجازی) MA-092/1 85 _ خراسان رضوی 1398/03/01 قبول  
ثابت کوشکی نیان مرتضی علی 310 متره وبرآورد(غیرحضوری-مجازی) UB-327/1 96 _ خراسان رضوی 1398/03/01 قبول  
حیاتی محمد حجی محمد 55 متره وبرآورد(غیرحضوری-مجازی) UB-327/1 95 _ خراسان رضوی 1398/03/01 قبول  
قربانی یاقوتی مریم احمد 366 معرق 1 WO-017 _ 88 خراسان رضوی 1398/03/01 قبول  
سدوئی اصفهانی غلامرضا محمد 76927 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 غ _ خراسان رضوی 1398/03/11 مردود  
عابد محمد علی اصغر 85 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 81 _ خراسان رضوی 1398/03/11 قبول  
واحدی سیدرضا سید حسین 202 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 86 _ خراسان رضوی 1398/03/11 قبول  
پرستار حجت اله عباسعلی 64 ابزار شناسی MA-120 _ 95 خراسان رضوی 1398/03/11 قبول  
شیبانی هاشم محمود 507 Pet3-C FL-436/3 84 _ خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
خاتمی محمد محمدعلی 12119 ابزار تیز کنی 1 MA-078 80 _ خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
قاسمی هوس ابراهیم غلامعلی 8921 ابزار تیز کنی 1 MA-078 75 _ خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
لطفی سمیه محمدعلی 10 ابزار تیز کنی 1 MA-078 80 _ خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
عجم روح اله مرادعلی 1159 اتصالات چوبی WO-571 _ 95 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
محمدی موسوی بی بی مریم سید محمود 947 اتصالات چوبی WO-571 _ 85 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
رحمتی محمد غلام سرور 37 الکترونیک کاربردی تاسیسات - مقدماتی IN-205 100 92 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
نجفی یزدی محمد علی اکبر 780 الکترونیک کاربردی تاسیسات - مقدماتی IN-205 100 98 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
دامنگیری سعید غلامحسن 11973 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 100 _ خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
قربانی مجید قربان 498 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 100 _ خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
نیکخو حسین قربانعلی 2350 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 92 _ خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
جنتی رضا محمود 0740387243 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 95 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
جهانگیر کاخکی مهدی اسماعیل 954 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 85 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
نجیبیان علی اکبر حسین 115 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 94 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
نوبخت محمد تقی محمد ولی 480 آشنایی و کار با وسائل کمک آموزشی -سطح 2 AV-203 _ 92 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
جعفری عمیدی اسماعیل محمدابراهیم 3636 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 93 _ خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
سیدی سید مهدی سید محمد 17989 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 97 _ خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
مروتی سالانقوچ زکیه عبدالعلی 84 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 97 _ خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
واحدی سیدرضا سید حسین 202 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 97 _ خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
مهراندیش مهدی رمضان 752 تغذیه گیاهان زراعی و باغی FO-152 86/70 93 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
برات زاده رضا عیسی 6 تکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل FO-032 97/50 90 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
عزتی سعیده رحمان 4162 تکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل FO-032 92/50 80 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
پاکدل مهدی مرادعلی 33 جوشکاری با قوس الکتریکی دستی IN-172 _ 95 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
کریمی فرشید محمد علی 120 جوشکاری قطعات طبق دستورالعمل E2 WE-079 _ 84 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
شیفته زهره علی اکبر 1502 خراطی WO-506 _ 95 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
صبری حسن علی اکبر 756 خراطی WO-506 _ 98 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول تعیین صلاحیت مربیگری
رادفر مسعود حسینعلی 0923655141 شناخت وطراحی اجزای ماشین واصول ترسیم تصاویراجرائی مطابق استاندارد جهانیISO(مجازی-غیرحضوری) UB-445 _ 92 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
بابائی محبوبه محمدکاظم 1262 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 98 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
رامی یادگاری زینب دین محمد 643 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 95 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
صالحی پارسا معصومه علی اکبر 42178 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 97 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
زارع پور شکراله نبی اله 362 کاربرد GPS دستی در صنعت عمران و نقشه برداری (مقدماتی) UB-412 _ 97 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
شیخ احمدی عبداله محمد 622 کاربرد GPS دستی در صنعت عمران و نقشه برداری (مقدماتی) UB-412 _ 94 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
فکوری علیرضا محمدرضا 1237 مدیریت موتور تخصصی (چری- کوئین) AT-635 85 95 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
هدایتی حجت محمدرضا 61 مدیریت موتور تخصصی (چری- کوئین) AT-635 80 96 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
جواد پور هایده جواد 9 معرق چرم SE-189 _ 90 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
عامری مهری محمد کریم 684 معرق چرم SE-189 _ 98 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
سیدی سید مصطفی سید عباس 1620 مکاترونیک کاربردی استیشن توزیع Distributing EL-817/3 _ 80 خراسان رضوی 1398/03/22 قبول  
شیبانی هاشم محمود 507 PET(Pt.)A FL-437/1 81 _ خراسان رضوی 1398/03/29 قبول  
مرکبی سارا سادات لطف اله 239 PET(Pt.)A FL-437/1 73 _ خراسان رضوی 1398/03/29 قبول  
محمدی مقدم حسین محمد علی 947 ایمنی در پروژه های عمرانی (مقدماتی) UB-424 75 _ خراسان رضوی 1398/03/29 قبول  
رادمهر علیرضا حسن 0840177291 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 76 85 خراسان رضوی 1398/03/29 قبول  
جنتی رضا محمود 0740387243 آشنائی بامقررات ملی ساختمان (برق) PE-009 96 _ خراسان رضوی 1398/03/29 قبول  
ناصری سیاه سنگی مهدی عباس 0690490631 آموزش نرم افزار Arc 10.4(Map Gis مقدماتی) UB-427 _ 91 خراسان رضوی 1398/03/29 قبول  
فکوری علیرضا محمدرضا 1237 آنالیز گازهای خروجی اگزوز AT-304 95 95 خراسان رضوی 1398/03/29 قبول  
هدایتی حجت محمدرضا 61 آنالیز گازهای خروجی اگزوز AT-304 95 96 خراسان رضوی 1398/03/29 قبول  
رام مرضیه محمدحسن 29554 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 خراسان رضوی 1398/03/29 قبول  
خاکشور امید علیرضا 641 تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو FO-082 90 94 خراسان رضوی 1398/03/29 قبول  
رضوی راد شادی محمدجواد 2498 تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو FO-082 93/30 95 خراسان رضوی 1398/03/29 قبول  
زاهدی زهرا محمد حسن 9712 تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو FO-082 93/30 95 خراسان رضوی 1398/03/29 قبول  
کریمی فرشید محمدعلی 120 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 88 خراسان رضوی 1398/03/29 قبول  
سیدی سیدمصطفی سیدعباس 1620 طراحی بوردها و مدارات الکترونیکی با نرم افزار Eagle Auto Desk EL-927/0 _ 85 خراسان رضوی 1398/03/29 قبول  
سلامتی فر عبداله محمد حسین 1156 طراحی سنتی(متن و حاشیه) WO-085 _ 100 خراسان رضوی 1398/03/29 قبول  
غلامعلی قیطاقی انیس علی 1663 طراحی سنتی(متن و حاشیه) WO-085 _ 95 خراسان رضوی 1398/03/29 قبول  
پاکدل مهدی مرادعلی 33 کولرهای گازی اینورتری IN-171 83/30 89 خراسان رضوی 1398/03/29 قبول  
رضوی فرد عباس حسین 1332 مدیریت ارتباط با مشتری PD-327 96 96 خراسان رضوی 1398/03/29 قبول  
ملکیان نیشابوری علی اصغر محمدرضا 1117 مدیریت سیستم سوخت رسانی انژکتوری خودروهای هیوندا وکیا AT-637 87/50 89 خراسان رضوی 1398/03/29 قبول  
تعظیمی مجتبی میرزامحسن 27748 نرم افزار های کنترل و اتوماسیون صنعتی2- بکهوف Twincat3 EL-954/1 _ 88 خراسان رضوی 1398/03/29 قبول  
نجیبیان علی اکبر حسین 115 PLC مقدماتی B PE-020/3 _ 100 خراسان رضوی 1398/03/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.