سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
خرداد 98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
هاشمی رامش فرج اله 22 حجم سازی با سیمان در هنرهای تجسمی WO-058/1 _ 85 ایلام 1398/03/01 قبول  
شیرینگو معصومه صادق 26 معرق 1 WO-017 _ 80 ایلام 1398/03/01 قبول  
مرادی ندا علی عباس 216 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 92 _ ایلام 1398/03/22 قبول  
ناصری جواد نورعلی 758 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 90 ایلام 1398/03/22 قبول  
جابری نادر علی 4232 آمادگی آزمون نظام مهندسی برق PE-231 93/30 _ ایلام 1398/03/22 قبول  
حسین آبادی مصطفی طالب 4490277296 تکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل FO-032 92/50 80 ایلام 1398/03/22 قبول  
جمشیدی منصور علی اکبر 1051 کد نویسی HTML IT-500 92 94 ایلام 1398/03/22 قبول  
پورنصرت حسین ولدبیگ 460 آبگرمکن دیواری گازسوز IN-046 84 91 ایلام 1398/03/29 قبول  
رحمتی آرش حاجیعلی 4540074334 آسانسورهای بدون موتورخانه MRL PE-228 90 80 ایلام 1398/03/29 قبول  
شهبازی شیرمحمد ولی بیگ 510 آسانسورهای بدون موتورخانه MRL PE-228 100 90 ایلام 1398/03/29 قبول  
کولیوند بابک سیف اله 1796 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 96/70 93 ایلام 1398/03/29 قبول  
چولکی شمسی محمد علی 198 کاربرد نرم افزار کامپیوتر در طراحی لباس 1 SE-129 _ 90 ایلام 1398/03/29 قبول  
محسنی خدیجه جعفر 183 گوهر شناسی معدنی WO-128 _ 98 ایلام 1398/03/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.