سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
خرداد 98نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
فرح بخش لیلا غلامرضا 1785 حجم سازی با سیمان در هنرهای تجسمی WO-058/1 _ 80 اصفهان 1398/03/01 قبول  
کیانی نکو مهدی هیبت اله 210 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 95 _ اصفهان 1398/03/01 قبول  
موسوی صدیقه سادات آقاجواد 1119 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 95 _ اصفهان 1398/03/01 قبول  
بهرامی زهرا رضا 2156 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 93 _ اصفهان 1398/03/01 قبول  
پیروی بادی کاظم محمد 4299 سیستم های  برق و الکترونیک خودروهای هیبرید Hybrid Vehicle (غیرحضوری- مجازی) EL-926/0 90 _ اصفهان 1398/03/01 قبول  
راونجی فاطمه احمد 66 متره وبرآورد(غیرحضوری-مجازی) UB-327/1 97 _ اصفهان 1398/03/01 قبول  
شریف عظیمه علی اکبر 2309 متره وبرآورد(غیرحضوری-مجازی) UB-327/1 97 _ اصفهان 1398/03/01 قبول  
سلامتی قمصری فاطمه محمد 294 معرق 1 WO-017 _ 95 اصفهان 1398/03/01 قبول  
ارباب دیزچه زهرا اصغر 1952 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 85 اصفهان 1398/03/22 قبول  
جشنی طیبه ماشااله 3404 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 90 اصفهان 1398/03/22 قبول  
خباز یگانه حمیده محمدرضا 5444 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 95 اصفهان 1398/03/22 قبول  
شب خوان مرضیه احسان 3497 CCNA course2 router basic IT-401/1 _ 90 اصفهان 1398/03/22 قبول  
کرمیان زهرا حسینعلی 52161 اصول مدیریت آشپزخانه صنعتی FI-001 93/30 94 اصفهان 1398/03/22 قبول  
عسگری محمدرضا عباسعلی 1229 ایمنی و بهداشت در محیط کار(تکمیلی) PD-210 86/70 97 اصفهان 1398/03/22 قبول  
سیفی بشیر یداله 5 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 92 _ اصفهان 1398/03/22 قبول  
نیلفروش زاده علیرضا اکبر 221347 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 92 _ اصفهان 1398/03/22 قبول  
صفریان محمود حسینعلی 12 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 87 اصفهان 1398/03/22 قبول دوره تکراری
عبداله زاده حسین علی اکبر 5 آشنایی بانرم افزار eplan.p8 PE-033 _ 85 اصفهان 1398/03/22 قبول  
نژاد محمدی اسماعیل مرتضی 4446 آشنایی و کار با وسائل کمک آموزشی -سطح 2 AV-203 _ 96 اصفهان 1398/03/22 قبول  
ارمودی محمدرضا علی اکبر 1240052944 آمادگی آزمون نظام مهندسی برق PE-231 96/70 _ اصفهان 1398/03/22 قبول  
امانی بنی نصراله روزعلی 1319 آموزش برق خودرو سابرینا AT-647 _ 90 اصفهان 1398/03/22 قبول  
طلائی زواره فرشته سادات سید علی اکبر 5011 تزئینات داخلی و چیدمان منازل (غیر حضوری ) WO-564 100 _ اصفهان 1398/03/22 قبول  
ایمانیان بیدگلی لیلا رحمت اله 32 تصویر سازی کتاب کودک WO-125 _ 90 اصفهان 1398/03/22 قبول  
شیخی بیدگلی سمیه غلامرضا 355 تصویر سازی کتاب کودک WO-125 _ 90 اصفهان 1398/03/22 قبول  
گندمیان دیزمه عباس حسن 14 تعلیق فرمان مقدماتی AT-565 90 90 اصفهان 1398/03/22 قبول  
توسلی اکبر یوسف 546 تغذیه گیاهان زراعی و باغی FO-152 96/70 88 اصفهان 1398/03/22 قبول  
سلمانی پریسا محمدرضا 238 تغذیه گیاهان زراعی و باغی FO-152 93/30 87 اصفهان 1398/03/22 قبول  
احمدی داود حسین علی 174 حقوق مهندسی و گزارش نویسی UB-442 92 _ اصفهان 1398/03/22 قبول  
طاهری علی اکبر محمد علی 1330 شناخت وطراحی اجزای ماشین واصول ترسیم تصاویراجرائی مطابق استاندارد جهانیISO(مجازی-غیرحضوری) UB-445 _ 92 اصفهان 1398/03/22 قبول  
طاوسی غلامحسین مختار 19793 شناخت وطراحی اجزای ماشین واصول ترسیم تصاویراجرائی مطابق استاندارد جهانیISO(مجازی-غیرحضوری) UB-445 _ 96 اصفهان 1398/03/22 قبول  
نصرآزادانی بهار اصغر 2221 شناخت وطراحی اجزای ماشین واصول ترسیم تصاویراجرائی مطابق استاندارد جهانیISO(مجازی-غیرحضوری) UB-445 _ 95 اصفهان 1398/03/22 قبول  
شرفی اعظم جعفر 4300 طراحی پایه و اندام SE-155 _ 90 اصفهان 1398/03/22 قبول  
توانگر حسن ناصر 8766 کاربرد GPS دستی در صنعت عمران و نقشه برداری (مقدماتی) UB-412 _ 96 اصفهان 1398/03/22 قبول  
سلطانی حسنعلی ناصر 848 کاربرد GPS دستی در صنعت عمران و نقشه برداری (مقدماتی) UB-412 _ 96 اصفهان 1398/03/22 قبول  
شفیعی آزاده حسنعلی 5973 کد نویسی HTML IT-500 84 89 اصفهان 1398/03/22 قبول  
سلحشور شهناز رضا خون 3247 معرق چرم SE-189 _ 95 اصفهان 1398/03/22 قبول  
سیدین زهرا علی 122 معرق چرم SE-189 _ 95 اصفهان 1398/03/22 قبول  
عباس زاده محمدنقی امراله 323 مکالمه شغلی آلمانی1 مقدماتی FL-771 100 _ اصفهان 1398/03/22 قبول  
شفیعی آزاده حسنعلی 5973 FLASH IT-640 _ 92 اصفهان 1398/03/29 قبول  
جلوانی اصفهانی محمد رمضانعلی 2490 MS PROJECT 2010 IT-920/1 80 97 اصفهان 1398/03/29 قبول  
تقوائی اسداله کریم 607 پکیج یونیت پشت بامی تهویه مطبوع (روف تاپ) IN-206 82/40 95 اصفهان 1398/03/29 قبول  
عمادی مرضیه حسین 1392 تعمیر و سرویس ماشین های دوخت صنعتی راسته و آشنایی با خط تولید SE-145 _ 90 اصفهان 1398/03/29 قبول  
اکلیلی مژگان محمد علی 984 تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو FO-082 83/30 95 اصفهان 1398/03/29 قبول  
آقائی زهره محمدعلی 357 تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو FO-082 93/30 95 اصفهان 1398/03/29 قبول  
قائدی هونجانی رقیه غلامرضا 12215 تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو FO-082 96/70 95 اصفهان 1398/03/29 قبول  
محمدی مهشید بهرام 1074 تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو FO-082 93/30 95 اصفهان 1398/03/29 قبول  
عطایی محمدی ساره حسین 1178 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 92/50 90 اصفهان 1398/03/29 قبول  
قاضی زاده احسائی نوشین حمید 19670 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 92/50 90 اصفهان 1398/03/29 قبول  
ملائی اردستانی محسن حسین 134 تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی FO-156 95 90 اصفهان 1398/03/29 قبول  
حیات داودی سیدمهدی سید محمد 37980 جوشکاری با قوس الکتریکی E4-1 WE-008 _ 80 اصفهان 1398/03/29 قبول  
زندوانی ابوذر ابوالقاسم 14 چرخ دنده تراش تخصصی باماشین هاب MA-072 _ 87 اصفهان 1398/03/29 قبول  
مقصودی محمدرضا اکبر 7 حفاظت از محیط زیست عمومی HS-003 100 95 اصفهان 1398/03/29 قبول  
توکلی گارماسه احسان علیرضا 9 طراحی بوردها و مدارات الکترونیکی با نرم افزار Eagle Auto Desk EL-927/0 _ 94 اصفهان 1398/03/29 قبول  
برخوردار سوسن احمد 40819 طراحی سنتی(متن و حاشیه) WO-085 _ 100 اصفهان 1398/03/29 قبول  
سلامتی قمصری فاطمه محمد 294 طراحی سنتی(متن و حاشیه) WO-085 _ 98 اصفهان 1398/03/29 قبول  
صادقی حداد عاطفه عبدالعلی 1180014121 طراحی سنتی(متن و حاشیه) WO-085 _ 92 اصفهان 1398/03/29 قبول  
نمدیان مجرد نرگس محمد 2043 طراحی سنتی(متن و حاشیه) WO-085 _ 100 اصفهان 1398/03/29 قبول  
نمدیان مجرد مریم محمد 50341 طراحی سنتی(متن و حاشیه) WO-085 _ 100 اصفهان 1398/03/29 قبول  
افلاکی سارا حسین 21 گوهر شناسی معدنی WO-128 _ 99 اصفهان 1398/03/29 قبول  
فروزانفر فریده حسین 35 گوهر شناسی معدنی WO-128 _ 100 اصفهان 1398/03/29 قبول  
بهرامی محمد ابراهیم 5410092163 مدیر فنی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین ( مقدماتی) AT-610 63/30 80 اصفهان 1398/03/29 مردود  
لایقی احمدرضا مظفر 1257 مدیریت ارتباط با مشتری PD-327 72 100 اصفهان 1398/03/29 قبول  
معمار سعید صمد 760 مدیریت باغات میوه FO-888 100 88 اصفهان 1398/03/29 قبول  
بهرامی زهرا رضا 2156 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 80 _ اصفهان 1398/03/29 قبول  
کاویانی آرانی علیرضا محمد علی 623 مقدمه ای بر شبکه های صنعتی (آشنائی با شبکه های کامپیوتری ، اینترنت و کاربرد آنها در الکترونیک و کنترل)(غیر حضوری - مجازی) EL-924/0 80 _ اصفهان 1398/03/29 قبول  
حکیمی علی اسماعیل 10 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 80 87 اصفهان 1398/03/29 قبول  
رضایی عوض اردشیر 9 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 70 87 اصفهان 1398/03/29 قبول  
صفری صادق داراب 4260205234 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 80 84 اصفهان 1398/03/29 قبول  
نادری دره شوری مهرداد قربان 804 مولدقدرت تخصصی 2 ( موتور ملی) AT-332 75 88 اصفهان 1398/03/29 قبول  
حقیقت زاده سعید رضا اسماعیل 2780 نقشه خوانی صنعتی MA-143 90 90 اصفهان 1398/03/29 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.