سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اردیبهشت ١٣٩8نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
ابراهیمی بهروز علی اکبر 4 پرورش و تکثیر انگور(مو) FO-135 90 96 کرمانشاه 1398/02/04 قبول  
معتمد پور الهه خداداد 9546 عروسک دوزی SE-343 _ 91 کرمانشاه 1398/02/04 قبول  
دانشور حامد حیدر 1 FCE B2 FL-439/2 89 _ کرمانشاه 1398/02/11 قبول  
منصوری فرهاد شرفعلی 418 تعمیر و نگهداری ماشین تراش MA-076 _ 96 کرمانشاه 1398/02/11 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.