سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اردیبهشت ١٣٩8نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
امینی بهابادی صدیقه حسین 2397 عروسک دوزی SE-343 _ 88 یزد 1398/02/04 قبول  
صمصام آباد اعظم محمد حسن 175 عروسک دوزی SE-343 _ 95 یزد 1398/02/04 قبول  
حسینی محمدرضا محمد 11 نظام آراستگی محیط کار PD-202 95/80 96 یزد 1398/02/04 قبول  
کریمی فاطمه محمدعلی 85 تعمیر و سرویس چرخ های خانگی SE-148 _ 84 یزد 1398/02/11 قبول  
متولی پور اصغر حسن 17 تعمیرات گیربکس اتوماتیک 6 سرعته خودروهای هیوندا و کیا AT-426 70 88 یزد 1398/02/11 قبول  
رهاویان فاطمه محمدجواد 1275 خلاقیت در صنایع دستی WO-083 _ 96 یزد 1398/02/11 قبول  
پارسائیان سیدرضا سید حسین 2541 سیستمهای لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب IN-066 95 87 یزد 1398/02/11 قبول  
جهانبانی اردکانی حسین محمد 442 سیستمهای لوله کشی سرد و گرم و فاضلاب IN-066 95 89 یزد 1398/02/11 قبول  
حاجی ده آبادی محمدعلی حجی محمد 1809 طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف PE-215 100 _ یزد 1398/02/11 قبول دوره تکراری
راستی محمدرضا حسین 531 طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمانهای مختلف PE-215 100 _ یزد 1398/02/11 قبول  
آیت اللهی طاهره خانم میرزاعلی محمد 80 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 92 یزد 1398/02/11 قبول  
کریم بیکی عاطفه حسین 4302 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 90 یزد 1398/02/11 قبول  
مبینی شورکی زهرا عباس 1225 مبانی و مفاهیم صنایع دستی WO-086 _ 91 یزد 1398/02/11 قبول  
باقری فرد فاطمه احمدعلی 410 ILLUSTRATOR IT-650 93/30 94 یزد 1398/02/18 قبول  
ابوئی مهریزی محمدعلی غلامرضا 3137 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 92 _ یزد 1398/02/18 قبول  
کمالیان فاطمه صفر 5 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 92 _ یزد 1398/02/18 قبول  
مهدوی زاده سمانه محمد 3126 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 92 _ یزد 1398/02/18 قبول  
نجاری طرزجانی فاطمه مرتضی 317 تحلیل و طراحی سیستم( غیر حضوری - مجازی) IT-16 96 _ یزد 1398/02/18 قبول  
فتاحی اردکانی مصطفی حسین 1282 دیجیتال مارکتینگ در کشاورزی(غیرحضوری-مجازی) FO-128 93 _ یزد 1398/02/18 قبول  
افضلی سردسیر آزیتا محمدآقا 82 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 93 _ یزد 1398/02/25 قبول  
بیدکی مریم علیرضا 1713 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ یزد 1398/02/25 قبول  
دهقانزاده بافقی سکینه نظرعل 884 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ یزد 1398/02/25 قبول  
رجبی فاطمه محمدرضا 797 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ یزد 1398/02/25 قبول  
شورابی وجیهه محمدرضا 2152 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ یزد 1398/02/25 قبول  
صداقت پور لیلا حسن 934 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 87 _ یزد 1398/02/25 قبول  
فلاح بافقی نجمه فتح اله 815 آشنایی با اصطلاحات طراحی و دوخت مقدماتی(مجازی - غیر حضوری) SE-363 100 _ یزد 1398/02/25 قبول  
ابوئی مهریزی محمدعلی غلامرضا 2 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 95 _ یزد 1398/02/25 قبول  
مهدوی زاده سمانه محمد 3126 دولت الکترونیکی(غیرحضوری-مجازی) IT-10 95 _ یزد 1398/02/25 قبول  
حسین زاده محمدرضا علی 3342 طراحی داخلی با نرم افزار اسکچ آپ(غیرحضوری- مجازی) UB-430 _ 90 یزد 1398/02/25 قبول  
کلانتری ساره علیرضا 1922 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 85 _ یزد 1398/02/25 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.