سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردين ١٣٩8نتیجه بازآموزی
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
رحیم زاده علی حجی بابا 1118 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 85 خراسان شمالی 1398/01/21 قبول  
امامی فر محسن علی 0820152102 سرویس و تعمیر کار آسانسور  PE-221 _ 96 خراسان شمالی 1398/01/21 قبول  
حسن زاده جوشقان زهره امراله 1310 فرش چند ضلعی با زمینه گلابتون SE-277 _ 100 خراسان شمالی 1398/01/21 قبول  
امامی فر محسن علی 0820152102 دوربین مدار بسته پیشرفته ( تحت شبکه ) PE-218 _ 93 خراسان شمالی 1398/01/28 قبول  
منصوری عماد براتعلی 5240089272 دوربین مدار بسته پیشرفته ( تحت شبکه ) PE-218 _ 94 خراسان شمالی 1398/01/28 قبول  
هوشنگی زوارم حسین احمد علی 0820241067 دوربین مدار بسته پیشرفته ( تحت شبکه ) PE-218 _ 86 خراسان شمالی 1398/01/28 قبول  
صادقی مصطفی عبداله 8364 کار آفرینی مقدماتی PD-206 _ 93 خراسان شمالی 1398/01/28 قبول  
ایزدی مجتبی محمود 0750088338 کار با دستگاه عیب یاب رایانه ای (دیاگ ) AT-301 90 94 خراسان شمالی 1398/01/28 قبول  
مهدوی بابک مرتضی 2 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ غ خراسان شمالی 1398/01/28 مردود انصراف از دوره
منصوری امیر براتعلی 592 لوگو PE-023 _ 100 خراسان شمالی 1398/01/28 قبول  
رزمیار ولی یوسف 8 مولد قدرت 1 AT-318/1 80 95 خراسان شمالی 1398/01/28 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.