سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اردیبهشت ١٣٩8نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
هوشمندی زاده فریبرز حسن 609 ایمنی در برق PE-001/1 95 _ تهران 1398/02/04 قبول  
رودکرمی محسن حاجی آقا 1370 آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور AT-572 _ 95 تهران 1398/02/04 قبول  
قیلاوی زاده اردلان محمود 31474 پرورش و تکثیر انگور(مو) FO-135 85 92 تهران 1398/02/04 قبول  
عبدوی دارابی اکبر شعبان 2234 پکیج شوفاژ دیواری ( پکیج حرارتی ) 1 IN-047 76/70 97 تهران 1398/02/04 قبول  
فرخی مینا محسن غلامرضا 7497 تعمیر لوازم خانگی حرارتی 1( ماکروویو و اجاق القایی) in-107 100 98 تهران 1398/02/04 قبول  
کمری تیمور مراد 695 متالورژی عمومی WE-014 90 _ تهران 1398/02/04 قبول  
رفعت خواه آمنه غلامحسین 990 مدیریت آموزشی pd-130 72 93 تهران 1398/02/04 قبول  
علیمردانی شهربابکی نرگس سیف اله 4831 مدیریت آموزشی pd-130 84 95 تهران 1398/02/04 قبول  
مولوی کرکان منوچهر فرید آذر 80 مولد قدرت تخصصی موتور ‌‌HYUNDAI  GENESIS308  AT-491 95 85 تهران 1398/02/04 قبول  
ولی جانی محمدرضا حسن 4900532525 مولد قدرت تخصصی موتور ‌‌HYUNDAI  GENESIS308  AT-491 90 88 تهران 1398/02/04 قبول  
مسافری محمدرضا محمد جواد 6145 نظام آراستگی محیط کار PD-202 100 90 تهران 1398/02/04 قبول  
مهمیوند محمدرضا جهانشاه خان 14286 نقاشی خودرو 2 AT-401 _ 80 تهران 1398/02/04 قبول دوره تکراری
اموزگار مریم قاسم 9 FCE B2 FL-439/2 86 _ تهران 1398/02/11 قبول  
صنیعی رایناک اسداله 819 FCE B2 FL-439/2 86 _ تهران 1398/02/11 قبول  
صادق زاده سیدابوالفضل سیدتفضل 1304 اجرای طاق و قوس آجری UB-436 _ 97 تهران 1398/02/11 قبول  
جعفری زاویه مهدی حجت اله 20301 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 93/30 80 تهران 1398/02/11 قبول  
کمری تیمور مراد 695 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 91/50 _ تهران 1398/02/11 قبول  
میرحسینی سمیه سادات سید عیسی 167 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 81/50 _ تهران 1398/02/11 قبول  
اسماعیلی سیاوش یداله 4984 برق خودرو 1 AT-328 50 85 تهران 1398/02/11 مردود  
مهمان نوازشیجانی ابوالفضل علی اکبر 4669 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 95 95 تهران 1398/02/11 قبول  
سلمانی جعفر امراله 273 پکیج شوفاژ دیواری (پکیج حرارتی) 2 IN-048 72 83 تهران 1398/02/11 قبول  
مسافری محمدرضا محمدجواد 6145 تکنولوژی کاربرد نرم افزار ریاضی و مهندسی MATLAB در الکترونیک  EL-304 _ 93 تهران 1398/02/11 قبول  
بهروز احمد محمد 1554 تکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر AVR EL-518/1 _ 93 تهران 1398/02/11 قبول  
بیرالوند حمیدرضا علی 707 تکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر AVR EL-518/1 _ 95 تهران 1398/02/11 قبول  
جبلی علیرضا قاسم 2311 تکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر AVR EL-518/1 _ 95 تهران 1398/02/11 قبول  
غلامی مهدی علی محمد 6660055851 تکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر AVR EL-518/1 _ 97 تهران 1398/02/11 قبول  
مازاده امیر علی اکبر 0780316835 تکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر AVR EL-518/1 _ 97 تهران 1398/02/11 قبول  
مهاجر حسین محمد مهدی 10937 تکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر AVR EL-518/1 _ 96 تهران 1398/02/11 قبول  
عرش وزان علی ابراهیم 151 تولید پلنتاریوم(Plantarium) FO-459 _ 94 تهران 1398/02/11 قبول  
قاسمی مصطفی حسن 5199 تولید پلنتاریوم(Plantarium) FO-459 _ 95 تهران 1398/02/11 قبول  
کوکبی حمیده محمدمهدی 445 تولید پلنتاریوم(Plantarium) FO-459 _ 93 تهران 1398/02/11 قبول  
فروغی سجاد غلامعلی 0016635221 خانه هوشمند بر اساس پروتکل KNX(مقدماتی) PE-225 _ 100 تهران 1398/02/11 قبول  
نصیرشعیبی فهیمه عزیزاله 147 خلاقیت در صنایع دستی WO-083 _ 96 تهران 1398/02/11 قبول  
افتخاری رویا حسن 265 ILLUSTRATOR IT-650 93/30 95 تهران 1398/02/18 قبول  
حیدری پریسا غلامحسن 374 اجرای سقف کاذب کناف UB-449 _ 85 تهران 1398/02/25 قبول  
رضایی گرجان مهدی یداله 3383 اجرای سقف کاذب کناف UB-449 _ 85 تهران 1398/02/25 قبول  
مهدوی کوتنائی مروانه محمد 70 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 97 تهران 1398/02/25 قبول  
هوشنگی طیبه غلامحسین 742 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 90 تهران 1398/02/25 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.