سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
اردیبهشت ١٣٩8نتایج بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
اکبری علی اکبر 1439 پرورش و تکثیر انگور(مو) FO-135 90 98 البرز 1398/02/04 قبول  
آقامحمدی پرویز حسن 16310 پرورش و تکثیر انگور(مو) FO-135 90 93 البرز 1398/02/04 قبول  
محمدی یوسف جهانگیر 11093 پرورش و تکثیر انگور(مو) FO-135 90 97 البرز 1398/02/04 قبول  
مشهدلو الهام داود 4380021939 تکنسین عمومی میکروتیک  IT-1010 _ 85 البرز 1397/11/26 قبول اصلاحیه
شجاعی زینب جواد 18769 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 96 98 البرز 1398/02/04 قبول  
صاحب فصولی سعید محمد حسن 1354 روانشناسی مهارت های ارتباطی PD-113 100 98 البرز 1398/02/04 قبول  
وفایی نژاد مهسا علی 2080540084 عروسک دوزی SE-343 _ 100 البرز 1398/02/04 قبول کارآموز آزاد
نیری سیدرضا سید احمد 816 مدیریت آموزشی pd-130 92 97 البرز 1398/02/04 قبول  
خرقانی عرفان محمود 0311424775 مولد قدرت تخصصی موتور ‌‌HYUNDAI  GENESIS308  AT-491 95 86 البرز 1398/02/04 قبول  
پهلوانی علیرضا حسین 1590 ایمنی و بهداشت مقدماتی جوشکاری WE-084 93/30 90 البرز 1398/02/11 قبول  
مشهدلو الهام داود 4380021939 آزمایشگاه زبان انگلیسی A-1 FL-000/1 96/50 _ البرز 1398/02/11 قبول  
ل کسایی علی مهدی 553 آشنایی با CNC اپراتوری و برنامه نویسی MA-134 _ 90 البرز 1398/02/11 قبول  
یزدی پروانه داود 4123 بهداشت و سلامت عمومی در محیط کار HS-002 100 95 البرز 1398/02/11 قبول  
اسماعیلی محمد مصطفی 1038 تعمیر و نگهداری ماشین تراش MA-076 _ 86 البرز 1398/02/11 قبول  
حبیب پور نبی اله روح اله 3 تکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر AVR EL-518/1 _ 96 البرز 1398/02/11 قبول  
سلطانی صحت داود محمد 6652 تکنولوژی کاربرد و پروگرام میکروکنترلر AVR EL-518/1 _ 95 البرز 1398/02/11 قبول  
اسدالهی مهر خدیجه قاسم 1695 خلاقیت در صنایع دستی WO-083 _ 96 البرز 1398/02/11 قبول  
دهنوی محمود امیدعلی 900 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 93 البرز 1398/02/11 قبول  
کلانتری محمود آبادی زهرا احمد 23692 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 البرز 1398/02/11 قبول  
نیری سیدرضا سید احمد 816 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 البرز 1398/02/11 قبول  
کیانی محمد حسن 177 کار با ماشین های عمومی صنایع چوب 1 WO-520 _ 100 البرز 1398/02/11 قبول  
پازکی عبدالحسین نورالدین 142 مدیریت موتور تخصصی (چری- کوئین) AT-635 90 97 البرز 1398/02/11 قبول  
احمدی خدیجه فتح اله 3124 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 96 البرز 1398/02/18 قبول  
اسدی خمامی سعیده محمدحسین 1651 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 98 البرز 1398/02/18 قبول  
افشاری راضیه حسین 1914 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 98 البرز 1398/02/18 قبول  
امان آبادی فاطمه محمدعلی 6201 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 100 البرز 1398/02/18 قبول  
آزاد فلاح اعظم محمدتقی 3593 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 97 البرز 1398/02/18 قبول  
پوربافرانی صدیقه محمدرضا 696 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 96 البرز 1398/02/18 قبول  
پورعلی انارکولی زینب علی اصغر 528 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 96 البرز 1398/02/18 قبول  
حسن زاده زهرا عزیز 831 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 99 البرز 1398/02/18 قبول  
خجسته ناهید کریم 1995 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 97 البرز 1398/02/18 قبول  
خسروی کاردر نرگس خسرو 3428 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 98 البرز 1398/02/18 قبول  
داداشی فریده نصرت اله 2256 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 100 البرز 1398/02/18 قبول  
شهریان میترا محمد علی 16501 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 97 البرز 1398/02/18 قبول  
عبادی زهرا محمدرضا 14067 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 96 البرز 1398/02/18 قبول  
عمادی راد مریم غلامرضا 2316 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 99 البرز 1398/02/18 قبول  
فتوحی ماه دخت میرزاآقا 11 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 97 البرز 1398/02/18 قبول  
فلاح تفتی رقیه ابوالقاسم 476 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 98 البرز 1398/02/18 قبول  
منوچهری زاده سیمین اسفندیار 55859 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 100 البرز 1398/02/18 قبول  
مهرانی کیا الهه جواد 1830 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 96 البرز 1398/02/18 قبول  
واحدی زینب محسن 86 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 97 البرز 1398/02/18 قبول  
وحید احمدی زهرا احمد 27014 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 96 البرز 1398/02/18 قبول  
یوسف بیک اکرم عباس 41 Subtraction Cutting(برش معکوس) SE-342 _ 100 البرز 1398/02/18 قبول  
اصلانی شهناز فتح اله 609 عروسک دوزی SE-343 _ 100 البرز 1398/02/18 قبول  
بی ریا گیتی عباس 325 عروسک دوزی SE-343 _ 97 البرز 1398/02/18 قبول  
پورنظری کودهی معصومه قاسم 1476 عروسک دوزی SE-343 _ 94 البرز 1398/02/18 قبول  
حسن نژاد فاطمه مقصودعلی 7052 عروسک دوزی SE-343 _ 97 البرز 1398/02/18 قبول  
خالقی ثریا امین اله 97 عروسک دوزی SE-343 _ 98 البرز 1398/02/18 قبول  
روشن ضمیر زهرا علی 0311137652 عروسک دوزی SE-343 _ 100 البرز 1398/02/18 قبول  
رهاوی معصومه علی اکبر 892 عروسک دوزی SE-343 _ 95 البرز 1398/02/18 قبول  
سرمدی رقیه محمد 1830 عروسک دوزی SE-343 _ 100 البرز 1398/02/18 قبول  
شکری لیلا رضا 6304 عروسک دوزی SE-343 _ 95 البرز 1398/02/18 قبول  
شمیرانی نرگس احمد 1603 عروسک دوزی SE-343 _ 95 البرز 1398/02/18 قبول  
لطفیان بابکی اکرم حسین علی 3260 عروسک دوزی SE-343 _ 94 البرز 1398/02/18 قبول  
مقصودی فرشته علی 221 عروسک دوزی SE-343 _ 100 البرز 1398/02/18 قبول  
منتصر شهین بانو عباسعلی 543 عروسک دوزی SE-343 _ 92 البرز 1398/02/18 قبول  
راوند کمیل محمود 5460 اجرای سقف کاذب کناف UB-449 _ 90 البرز 1398/02/25 قبول  
بابائی مرضیه مراد 176 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 96 البرز 1398/02/25 قبول  
بدری نسرین محرم 1340 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 98 البرز 1398/02/25 قبول  
بیات ربابه حمیداله 115 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 96 البرز 1398/02/25 قبول  
خزائی مهوش خدایار 50521 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 96 البرز 1398/02/25 قبول  
زاهدی پورکرمانی میترا ذبیح اله 2127 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 98 البرز 1398/02/25 قبول  
زمانی مهین علی 2101 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 94 البرز 1398/02/25 قبول  
شاعرحسن آبادی هما عباس 8995 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 97 البرز 1398/02/25 قبول  
شکریان فاطمه علی اکبر 835 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 96 البرز 1398/02/25 قبول  
غلامیان ابهری رقیه فضل اله 577 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 85 البرز 1398/02/25 قبول  
قنبری مریم علی جعفر 886 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 98 البرز 1398/02/25 قبول  
محتشم سعیده نصرت اله 8089 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 90 البرز 1398/02/25 قبول  
معبودی صدیقه محمد 36 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 92 البرز 1398/02/25 قبول  
ملکوتی مریم محمد 443 مولاژ - کار روی مانکن ( مقدماتی) SE-131/1 _ 96 البرز 1398/02/25 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.