سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردین ١٣٩8نتیجه بازآموزی
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
جعفری کبری رضا 2798 FLASH IT-640 _ 82 مرکزی 1398/01/21 قبول  
هنرمند اقدس عباس 861 Photoshap IT-600/1 _ 85 مرکزی 1398/01/21 قبول  
شیرمحمدی فاطمه علی رضا 93 ابزارشناسی(صنایع دستی) WO-570/1 _ 95 مرکزی 1398/01/21 قبول  
بیاتی مریم عباس 166 دراپینگ گل در لباس(پیشرفته) SE-298 _ 98 مرکزی 1398/01/21 قبول  
احدی سمانه محمود 1703 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 80 _ مرکزی 1398/01/21 قبول  
رفیعی نسرین غلامرضا 10 سبکهای دکوراسیون داخلی (غیر حضوری) WO-562 80 _ مرکزی 1397/12/22 قبول اصلاحیه
آقاعلی مسعود علی حسین 0560036906 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 97 _ مرکزی 1398/01/21 قبول  
احدی سمانه محمود 1703 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 غ _ مرکزی 1398/01/28 مردود  
باقری زهرا مهرعلی 36 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 95 _ مرکزی 1398/01/28 قبول  
عباسی زینت حسین 293 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 95 _ مرکزی 1398/01/28 قبول  
غلامیان راضیه داود 10318 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 غ _ مرکزی 1398/01/28 مردود  
قاسمی پور مریم خسرو 25 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 غ _ مرکزی 1398/01/28 مردود  
جعفری نجمه ناصر 763 ایمنی و بهداشت در محیط کار صنعتی(مقدماتی) PD-209 96/70 90 مرکزی 1398/01/28 قبول  
سعیدی گلبرگ محمدمهدی 1333 تلرانسها و انطباقات در صنعت(مجازی- غیر حضوری) DR-641/1 _ 91 مرکزی 1398/01/28 قبول  
امینی احمد عباس 595 داروهای گیاهی FO-206 97/10 96 مرکزی 1398/01/28 قبول دوره تکراری
عطاریان زهرا محمدجواد 407 روشهای ارائه مطلب AV-204 _ 100 مرکزی 1398/01/28 قبول  
اکبری علیرضا اسماعیل 505 لوگو PE-023 _ 100 مرکزی 1398/01/28 قبول  
حسنی رباط ترکی سمیرا محمد 3 نرم افزار طراحی الگو لباس SE-144 _ 92 مرکزی 1398/01/28 قبول  
آزادی مژگان حسین 13510 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
خلیلی درمنی الهام براتعلی 2081 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
کمال آبادی فاطمه داود 8 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
میرشفیعی نسرین سید مصطفی 524 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
حقانی سمیه نصرت اله 177 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
حقانی طاهره نصرت اله 12985 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
حسینی الهه محمد علی 13420 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
قربانی فاطمه محمد قاسم 1367 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
عباسی زینت حسین 293 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
خادمی عراقی ابوالفضل هاشم 124 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
قنبری ولی یداله 941 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
توکلی مهران مسعود 1886 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 90 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
سمیعی نیستانی علیرضا امین اله 1684 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
اجتهادی احسان محسن 640 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
باقری شتریه اکرم ولی اله 381 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
حسنی سمیه ولی اله 12 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
غلامی بانو محمد 2007 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
رحیمی فاطمه یوسف 4 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
رفیعی نسرین غلامرضا 10 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
حسنی رباط ترکی سمیرا محمد 3 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
نظام آبادی سید وحید سید محمد 1144 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
عسگری ابوالفضل محمد حسین 156 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
عطاریان زهرا محمدجواد 407 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
عسگری اکرم ذبیح اله 2221 اجرای پژوهش با تاکید بر مقاله نویسی PD-111 _ 87 مرکزی 1397/12/01 قبول اجرا در استان
توکلی مهران مسعود 1886 تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار استوری لاین AV-369 _ 98 مرکزی 1397/11/16 قبول اصلاحیه
© tvto-itc.ir . All rights reserved.