سال ۱۴۰۱ ، سال «تولید؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين»
فروردین 1398نتیجه بازآموزی
 
نام خانوادگی نام نام پدر شماره شناسنامه استاندارد کد استاندارد نمره تئوری نمره عملی مربی استان دوره آزمونی نتیجه ملاحظات
مروت زاده فاطمه حسن 143 دراپینگ گل در لباس(پیشرفته) SE-298 _ 93 آذربایجان شرقی 1398/01/21 قبول  
پوریعقوبی سید صمد میریعقوب 103 سرویس و تعمیر کار آسانسور  PE-221 _ 92 آذربایجان شرقی 1398/01/21 قبول  
ارشادی فرشته سعید 17946 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 90 _ آذربایجان شرقی 1398/01/21 قبول  
رحمتی سیما سعید 1299 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 غ _ آذربایجان شرقی 1398/01/21 مردود غیبت بیش ازده درصد
سلیمانی خانیانی حامد ابراهیم 714 مبانی فنی تصویربرداری(غیرحضوری) AV-105/1 90 _ آذربایجان شرقی 1398/01/21 قبول  
نشاط پرویز محمد باقر 96304 مدیریت موتور مقدماتی 1 AT-598/1 95 97 آذربایجان شرقی 1398/01/21 قبول  
جلیلی فیروز سالار شیوا پرویز 3035 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 87 _ آذربایجان شرقی 1398/01/21 قبول  
جهان سری ولی علی 2 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 87 _ آذربایجان شرقی 1398/01/21 قبول  
طهماسبی احمد حسن 868 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 83 _ آذربایجان شرقی 1398/01/21 قبول  
قلی زاده بهروز رستمعلی 1394 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 87 _ آذربایجان شرقی 1398/01/21 قبول  
نجات بخش رقیه رحمت اله 1674 مکاترونیک کاربردی- مقدمه ای بر مکاترونیک و سیستمهای مکاترونیک(Basic Mechatronic)(غیر حضوری - مجازی) EL-817/0 87 _ آذربایجان شرقی 1398/01/21 قبول  
عباسی کلیبر فریبا عزیزاله 158 DREAMWEAVER IT-630 71/40 90 آذربایجان شرقی 1398/01/28 قبول  
جلیلی فیروز سالار شیوا پرویز 3035 ارگونومی و مبلمان(غیرحضوری) WO-071 غ _ آذربایجان شرقی 1398/01/28 مردود  
نشاط پرویز محمدباقر 96304 انتقال قدرت 1 AT-342 90 82 آذربایجان شرقی 1398/01/28 قبول  
نوری ابوالفضل عزیزاله 352 آزمایشگاه زبان انگلیسی B-2 FL-336/2 84 _ آذربایجان شرقی 1398/01/28 قبول  
قلی زاده بهروز رستمعلی 1394 آشنایی با اصول و عملکرد سیستم های حفاظت و امنیت الکترونیک(غیر حضوری- مجازی) EL-806/3 غ _ آذربایجان شرقی 1398/01/28 مردود  
عبدلی اکبر رسول 582 راه اندازی دستگاه جوش و برآورد هزینه فرآیند جوشکاری WE-077 65 88 آذربایجان شرقی 1398/01/28 مردود  
پورحیدر رباب احمدعلی 33 طراحی سایت با نرم افزار جوملا( مقدماتی) IT-942 _ 95 آذربایجان شرقی 1398/01/28 قبول  
چوپان کلیبر مهدیه رسول 6662 گیپور دوزی تکمیلی(سوزن بافت) SE-205 _ 98 آذربایجان شرقی 1398/01/28 قبول  
آذری خامنه حسن محمد اسماعیل 59 لحیم کاری سخت نقره(Brazing) روی لوله های مسی IN-207 _ 99 آذربایجان شرقی 1398/01/28 قبول  
کریمی عزیزه نصرت 2412 نقاشی با آبرنگ WO-066 _ 99 آذربایجان شرقی 1398/01/28 قبول  
© tvto-itc.ir . All rights reserved.